Nieuws

De schouders eronder zetten

In de OsteoSurvey van 2013 stonden schouderklachten in de top-5. Daarnaast zijn we vanaf 2018 met de VU bezig om een onderzoekstraject in te richten voor de osteopathische interventie bij schouderklachten. Duidelijk is geworden dat het verduidelijken van de subpopulatie binnen schouderklachten waarop wij invloed hebben, van belang is.

Lees verder

Buikklachten binnen de osteopathie

Darmklachten staan in de top-5 van redenen waarom mensen een osteopaat bezoeken, bleek uit de Osteosurvey 2014. Alle reden om een nieuwsbrief aan dat thema te wijden. Donatini (2018) stelde al dat darmklachten voor een osteopaat een nog haast onontgonnen gebied is. We zullen hiervoor onze technieken uit het mechanische, respiratoir-circulatoire, metabole, neurologische en biopsychosociale verklaringsmodel moeten combineren. Deze nieuwsbrief helpt om een evidence informed practice te ondersteunen.

Lees verder

Steeds meer zorgen om hersenschuddingen

Osteopathie zou ondersteunend kunnen zijn bij het herstel van bepaalde typen hersenschudding. De behandeleffecten en ‘significant effectieve technieken’ zijn echter nog onduidelijk.

Lees verder

Nekpijn werkt soms op je zenuwen

Nekklachten zijn één van de top-5 aandoeningen waarmee patiënten de osteopaat bezoeken (Osteosurvey 2014). Maar kunnen we die ook effectief behandelen?

Lees verder

Wat kunnen we met lage rugklachten?

De osteopaat Dr. Lederman (2011) stelt dat het mechanische model bij lage rugklachten achterhaald is. Na grote systematische reviews is gebleken dat er niet genoeg evidentie is voor mechanische oorzaken van lage rugklachten.

Lees verder

Wat is dit virus?

Deze nieuwsbrief staat, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van het coronavirus oftewel COVID-19. Het heeft als doel om de osteopathische behandeling na doorgemaakte bovenste luchtweg-  of buikinfectie te ondersteunen.

Lees verder

Chronische pijn vraagt om biopsychosociale aanpak

De belangrijkste reden dat mensen zich tot Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAG)
wenden is stress (Nguyen 2016). Stress is een aandoening en geen ziekte, maar deze aandoening kan op termijn wel leiden tot ziekte.

Lees verder