Delen via:

Post-partum klachten

Beste collega’s

Deze eerste nieuwsbrief van 2023 is gewijd aan postpartum klachten. De serie die wij uitwerken is endometriose (Q4 2022), postpartum (in deze nieuwsbrief), PCOS (Q2 2023), gender invloeden op weefsel (Q3 2023) . Deze reeks sluit aan bij het congresthema van 11 november: “wo-man’s health; bekkenpijn en gender invloed”. Postpartum klachten hebben we uitgewerkt in keizersnedes, verzakkingen en bekkenbodem letsels. Hier geven we de osteopatische visie op. Deze nieuwsbrieven zijn een opmaat voor een concept richtlijn osteopathie bij bekkenpijn welke door de SWOO op het congres gepresenteerd wordt.

Veel leesplezier
Sander Kales