Contact

Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek
Secretariaat: Janssoniuslaan 32, 3528 AJ Utrecht

Tel. +31 (30) 3040063
info@swoo.nl
KvK 34158422
Bank: NL95RABO0392318776

De Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek genereert objectieve data over zowel het effect van osteopatische behandelingen als osteopathische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een betere wetenschappelijke onderbouwing en tot kwaliteitsverbetering van het gehele vakgebied.