Over SWOO

Een heldere doelstelling

De Stichting Wetenschappelijk Osteopatisch Onderzoek kent een drietal doelstellingen: het wetenschappelijk onderbouwen van het vak osteopathie en het genereren van objectieve gegevens over het effect van behandelingen en over osteopatische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en meer inzicht in het totale vakgebied. De wetenschappelijke onderbouwing geschiedt door:

  • het organiseren van onderzoek
  • het verzamelen van wetenschappelijke literatuur

Het genereren van gegevens geschiedt door:

  • ontwikkeling van een hulpmiddel voor het bijhouden van behandeleffecten in de praktijk
  • het verzamelen van literatuur ter ondersteuning of verwerping van hypothesen

Een strategische aanpak

1. Het organiseren van onderzoek

  • het zelf initiëren van deugdelijk en bruikbaar onderzoek
  • het benaderen en enthousiasmeren van wetenschappers en onderzoeksinstituten voor onderzoek naar osteopathie
  • het benaderen van andere beroepsgroepen voor het doen van onderzoek
  • opleidingen vragen om studenten in het kader van hun thesis een (deel)onderzoek te laten doen

2. Verzamelen wetenschappelijke literatuur

  • opzetten en inrichten van een database met relevante literatuur
  • het eenvoudig toegankelijk maken van de literatuur voor de osteopaat