Delen via:

Wat is dit virus?

Deze nieuwsbrief staat, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van het coronavirus oftewel COVID-19. Het heeft als doel om de osteopathische behandeling na doorgemaakte bovenste luchtweg-  of buikinfectie te ondersteunen. Daarnaast is deze review bedoeld om de mogelijkheden van een preventieve osteopathische aanpak te onderzoeken. We hebben daarvoor een selectie gemaakt uit alle relevante onderzoeken.

Sander Kales