Delen via:

Chronische pijn vraagt om biopsychosociale aanpak

De belangrijkste reden dat mensen zich tot Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAG) wenden is stress (Nguyen 2016). Stress is een aandoening en geen ziekte, maar deze aandoening kan op termijn wel leiden tot ziekte. Ten onrechte kiezen osteopaten vaak vrijwel automatisch voor een biomedische aanpak. Wat hebben we als osteopaten aan tools in handen uit het biopsychosociale model? Deze nieuwsbrief en het congres richten zich op een biopsychosociale aanpak van somato-psychische klachten. Meer over het biopsychosociale model lees je hier. Overigens is dit, op veler verzoek, de eerste nieuwsbrief-nieuwe-stijl, waarin de redactie vier thema’s dieper uitlicht en nagaat wat recent verschenen onderzoek betekent voor onze dagelijkse praktijk als osteopaat.

Sander Kales