Status na extirpatie van het distale colon. Een osteopatische visie op het ontstaan van de postoperatieve klachten en de verklaring van de effecten van de behandeling

2011

Een vrouw uit 1972 vertoont klachten als stijfheid en pijn, na een resectie van het distale colon. Deze studie beschrijft de osteopatische interventie en de beargumentatie daarvan. Na de beschrijving van de case, wordt de mogelijke invloed vanuit verschillende deelgebieden (fysiologisch, anatomisch, biomechanisch, etc.) besproken. Er wordt afgesloten met een inzichtelijke, persoonlijke conclusie.