Evaluatie van het effect van manuele rekkingstechnieken t.h.v. de antropylorische regio d.m.v. gastrine concentratiemetingen in het bloed

De Osteopaat

2002