Een onderzoek naar frequentie van voorkomen en Localisatie van Schouder- en armklachten bij patienten na een hartinfarct

1984