Richtlijnen


De Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO) geeft richtlijnen uit. Deze geven een overzicht van de onderzoeks- en behandelmethodes van de osteopaat. De richtlijnen schrijven geen behandelmethode voor, maar zijn bedoeld om osteopaten uit te nodigen om zelf een afgewogen evidence based beslissing te nemen voor onderzoek en behandeling van cliënten. De volledige pdfs van de richtlijnen vind je onder “Beschikbare richtlijnen”. Je kunt (hieronder) ook digitaal kliksgewijs door de richtlijnen gaan en rechtstreeks naar het onderdeel waar je meer over wilt weten.

Beschikbare richtlijnen:
Nek en hals
Intieme zones
Zwangere vrouwen

 

Een richtlijn schrijven vergt veel uitzoekwerk en moet voldoen aan eisen welke staan beschreven in:
Reglementen Richtlijnen en Standpunten osteopathie
NVO Concept Richtlijn Osteopathische Verslaglegging

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853