Inspectie


Inspectie

Tijdens de inspectie wordt gekeken (en dus uitsluitend gekeken) naar houding, het gangbeeld, congenitale anomalieën, standveranderingen van gewrichten, vormveranderingen als atrofie of hypertrofie, oedeem, huidkleur (cyanose, haematoom, etc.), asymmetrie pupildiameter, tekenen van Horner’s syndroom, aangezichtsasymmetrie, strabismus, spraak en stemgebruik.

Respiratoir circulatoir

Cardiaal

• hyper hydrosis
• palpitaties waarbij de hartslag onregelmatig en ongelijk is (tijdsinterval tussen de slagen wisselt steeds en harde slagen / zachtere slagen wisselen elkaar af)
• wanneer iemand in rust een hartslag hee van meer dan honderd slagen per minuut
• krampachtige spierpijnen over de borstkas
• verminderd ademgeruis aan 1 zijde van de borstkas
• acute schouderpijn (voornamelijk links) met zweten
• pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een klamme huid
• acute dyspnoe
• hemoptoë

Longen

Zie de ACT (Astma Control Test) voor astma:
• ‘s nachts wakker worden van symptomen
• beperking van dagelijkse activiteiten
• ‘s ochtends wakker worden met symptomen
• kortademig
• piepende ademhaling.
• borstpijn
• hoesten
• sputum
• keel schrapen

Trachea

De trachea is een structuur die zowel door aangeboren afwijking als door trauma (verstrengeling) verstoord kan raken. De diepere fascia van de trachea is verbonden met de axiale fascia van de wervelkolom en kan dus een mechanische invloed hebben. Daarnaast kunnen er via neurove- getatieve en circulatoire wegen indirecte invloeden van de hals op de wervelkolom zijn.

Larynx

De botstukken en spieren van de larynx kunnen in aanleg en door trauma veranderd zijn van positie en functie. Ook hier geldt weer de mechanisch, vasculaire, neurogene invloed op het nek/hals-gebied. Aangezien de n. recurrens de stembanden bezenuwt, en deze een deel is van de n.vagus, speelt neurologisch via de vagus kernen ook de gehele buik mee.

Oesophagus

Het functioneren van de oesophagus hee invloed op het functioneren van het nek/hals-gebied. De oesophagus kan het gebied via fasciale, neurogene en vasculaire relaties beïnvloeden. Pathologieën en subklinische beelden kunnen van invloed zijn, denk daarbij aan M. Barrett, slokdarm carcinomen, reflux, achalasie etc. Voor diverse aandoeningen zijn speci eke vragenlijsten be- schikbaar om te helpen bij de diagnostiek.

Metabool

Onder stofwisseling wordt verstaan het verteringssysteem, het immunologisch systeem en het endocriene systeem. Belangrijk is om te weten welke Labo-uitslagen voor een osteopaat interes- sant zijn. Een osteopaat is weliswaar geen arts, maar bij verkalking van bijvoorbeeld de a. carotis mag duidelijk zijn dat er niet in de eindstand onderzocht en behandeld wordt. Bij verhoogde bloedbezinking en verdenking op arteritiis moet duidelijk zijn dat voorzichtigheid geboden is.

Endocrien systeem in de hals

Schildklier

(NHG standaard, 2013) (Lieshout, J. van, et al., 2013).
Hypothyreoïdie kan door een verlaagd metabolisme leiden tot klachten als:
• gewichtstoename
• kouwelijkheid
• obstipatie
• bradycardie
• myxoedeem in het gezicht
• traagheid
• depressie

Hyperthyreoïdie kan leiden tot klachten als:
• vermoeidheid
• gewichtsverlies ondanks goede eetlust
• diarree
• nervositeit
• oftalmopathie
• hartkloppingen

Zowel hypo- als hyperthyreoïdie kan gepaard gaan met moeheid en kan menstruatiestoornissen veroorzaken. De voorspellende waarde van klachten die gepaard kunnen gaan met schildklier- functiestoornissen is laag. Dit geldt zowel voor afzonderlijke klachten als voor combinaties van klachten.

Bijschildklier (parathyroid.com)

• verlies van energie en vermoeidheid
• gevoel van onwel zijn
• gevoel oud te zijn, desinteresse
• onvermogen te concentreren
• depressie
• osteoporosis en osteopenie
• botten doen zeer
• slaapt niet meer zoals vroeger
• moe gedurende de dag, vaak behoefte aan dutje.
• partner zegt dat cliënt sneller geïrriteerd is
• simpele zaken vergeten
• gastro-oesophagale reflux
• afname in libido
• dunner haar
• nier stenen
• hoge bloeddruk
• terugkerende hoofdpijnen
• hart palpitaties
• atrium brilleren
• buikpijn (Bones, Stones, Groans, psychic Moans)

Dit kunnen tekenen zijn van een bijschildklier die disfunctioneert. Er is een app voor ontwikkeld om dit via een vragenlijst na te gaan: de CalciumPro app. Vitamine D, calcium en magnesium waardes dienen bij de huisarts te worden gecontroleerd.
Als osteopaat is het zaak om als de diagnose al gesteld is, de invloed via viscerosomatische re exen en vegetatieve re exen op de hals en wervelkolom te herkennen. In een subklinisch stadium is het zaak om als een disfunctionerende schildklier wordt vermoed, de cliënt naar de huisarts te verwijzen voor controle.
Naast het endocriene systeem in de hals, dat een directe invloed op de hals/wervelkolom kan hebben, blijven we beducht op algemene verschijnselen die kunnen bijdragen aan nek/hals-spanning. Dit kan bijvoorbeeld duiden op een subklinische bijnierdisfunctie, wat tot hogere sympaticotonie en spierspanning kan leiden (Korthuis, 2011).

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853