Circulatoir onderzoek


Circulatoir onderzoek

Het onderzoek omvat de beoordeling van de extra- en intracellulaire omgeving (voor een onbelemmerde toevoer van bouwstoffen en het verwijderen van cellulaire afvalstoffen). Elke weefselspanning die de vrije toevoer of circulatie van de lichaamsvloeistoffen belemmert, kan de gezondheidstoestand van het weefsel beïnvloeden.

Lymfatisch onderzoek

Differentiële diagnostiek kan de volgende afwijkingen aan het licht brengen:
• Zwelling in het hoofd en de hals
• Zwelling in de parotis
• Vergrote lymfeklieren
• Zwelling in hoofd en hals

Arterieel onderzoek

Arterieel onderzoek bestaat uit onderzoek naar onder meer hartfrequentie, ritme en bloeddruk; orthostatische hypothensie en onderzoek naar de aa. carotis. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de uitkomst van bloeddrukmetingen in een spreekkamer gemiddeld 10/7 mmHg hoger ligt dan de uitkomst van gestandaardiseerde metingen. Spreekkamermetingen zijn gemiddeld ook hoger dan de gemiddelden van ambulante en thuismetingen (zie bijlage voor uitvoering van bloeddruk meting).

Veneus onderzoek

Testen van het veneuze systeem in relatie tot de cervicale wervelkolom bestaat uit observatie van de v. jugularis externa en de abdominale compressie test.
• Distensie v. jugularis externa?
• Collaps tijdens inspiratie?
In ruglig worden nekvenen geïndiceerd die niet collaberen tijdens diepe inspiratie en een abnor- maal verhoogde veneuze druk geven. Zichtbare venen die collaberen tijdens diepe inspiratie of tijdens diep snuiven indiceren een normale jugulaire veneuze druk. Venen die nauwelijks zichtbaar zijn en collaberen, indiceren een lage jugulaire veneuze druk. Deze methode is toepasbaar in de meeste klinische situaties.
• Druk v. jugularis interna
• Abdominal compression/abdominojugular test (verouderde term = hepatojugulaire refluxtest)

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853