Anamnese


Anamnese

Het aanmeldingsgesprek is bedoeld om de klachten uitlokkende structuur te achterhalen en rode vlaggen en contra-indicaties op te sporen. Het gesprek richt zich op de voorgeschiedenis (doorgemaakte ziektes, operaties, ongevallen en medicijngebruik) en het functioneren van de tractus (biomechanisch, neurologisch, respiratoir, circulatoir, metabool en biopsychosociaal) om een indruk te krijgen van de algehele fysieke en geestelijke gezondheidstoestand van de cliënt. Daarnaast is het van belang om te bepalen wat de exacte hulpvraag is en of er sprake is van een indicatie voor osteopathie.

De onderzoeksvragen hierbij zijn:

 • Wat is de klachten uitlokkende structuur? Welke differentiaal diagnose kan gemaakt worden?
 • Zijn er rode vlaggen aanwezig die duiden op een contra-indicatie voor osteopathie?
 • Is nader onderzoek door de huisarts of specialist geïndiceerd?

 

Kader 1.2.1 Rode vlaggen bij nekpijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode vlaggen bij hoofdpijn

In de medische richtlijnen komen de volgende indicaties naar voren voor beeldvormende diagnostiek (1):

 • De eerste of ergste hoofdpijn die cliënt ooit hee gehad, vooral als de hoofdpijn plotseling opkomt (donderslag hoofdpijn).
 • Veranderingen in frequentie, hevigheid of klinische kenmerken van de hoofdpijnaanval.
 • Een progressieve of nieuwe dagelijks aanhoudende hoofdpijn.
 • Neurologische symptomen die niet voldoen aan de criteria voor migraine of die op zichzelf onderzoek vereisen.
 • Het ontstaan van hoofdpijn bij cliënten die kanker hebben of HIV positief zijn.
 • Het ontstaan van hoofdpijn na de leeftijd van 50 jaar.
 • Cliënt met hoofdpijn en insulten.
 • Afwijkend neurologisch onderzoek.
 • Gebruik van anticoagulantia.
 • Bij inspanningshoofdpijn, hoesthoofdpijn of hoofdpijn bij Valsalva manoeuvres in verband met de uitsluiting van achterste schedelgroeve pathologie.

Verdere rode vlaggen bij hoofdpijn:

 • Hoofdpijn na (recent) trauma.
 • Hoofdpijn in combinatie met systeemziekte zoals reuma.
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als de cliënt van houding verandert).
 • Focale neurologische tekenen en symptomen.
 • Verandering in mentale gesteldheid zoals: geheugenstoornissen, verwardheid, bewustzijnsdaling, slaperigheid, verhoogde prikkelbaarheid.
 • Toegenomen frequentie en/of intensiteit van hoofdpijn.
 • Uitvalsverschijnselen en/of uitgebreide neurologische verschijnselen.
 • Retro-orbitale hoofdpijn, misselijkheid en braken en visuele verschijnselen zoals blinde vlekken, dubbelzien, wazig zien.
 • Plotseling begin hoofdpijn.
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag).
 • Kanker in voorgeschiedenis.
 • Algemeen onwel bevinden.
 • Er is recentelijk onverklaarbaar gewichtsverlies opgetreden (meer dan 5 kg /maand ).
Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853