Rode vlaggen ZV


Rode en gele vlaggen

Indien er sprake is van rode vlaggen en de osteopaat een ernstige pathologie vermoedt, informeert hij/zij de patiënt over de bevindingen en neemt hij zo nodig contact op met de huisarts of specialist.

Rode vlaggen algemeen:

 • Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma.
 • Belasten is niet mogelijk (asdrukpijn) enige tijd na het trauma.
 • Recent, onverklaarbaar gewichtsverlies (> 5 kg / maand).
 • Langdurig gebruik corticosteroïden.
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie.
 • Kanker in voorgeschiedenis.
 • Algemeen onwelbevinden.
 • Nachtelijke pijn (die aanhoudt als patiënt van houding is veranderd).
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen.
 • Intraveneuze medicatie.
 • Koorts die al geruime tijd aanwezig is.
 • Ziek en onwel aanvoelen.
 • Discrepantie leeftijd/klacht.
 • Ernstige longproblemen; longembolie.
 • Ernstige deformiteiten.
 • Bilaterale uitvalsverschijnselen in benen.
 • Rijbroekanesthesie.
 • Liesklachten: kijken of het een vasculaire oorzaak heeft (door te kijken naar kleur en temperatuurverschil).
 • Peripartum (onverklaarbare bekkenpijn).
 • Acute buikklachten: loslaatpijn, drukpijn appendicitis.
 • Progressieve bewegingsafhankelijke pijn.
 • Pijn in nacht die erger wordt.
 • Veranderd mictiepatroon.
 • Nycturie (richtlijn: meer dan 3 keer per nacht plassen).
 • Veranderde mictiefrequentie.
 • Veranderende pijn bij mictie in kort tijdsbestek.
 • Zeer moeilijk plassen.
 • Bloed in urine.
 • Koliek gal en nier.
 • Verandering geur en kleur urine.
 • Gebruik van medicatie zoals bètablokkers of bloedstollingsremmers.
 • Buikpijn onderbuik: kijken of er sprake is van ontstekingsklachten.
 • Veranderd defecatiepatroon.
 • Aanhoudende natte flatus langer dan drie weken.
 • Moeilijk ontlasting op kunnen houden.
 • Bloedverlies vagina/anus.
 • Onverklaarbare verandering kleur/consistentie faeces en anale jeuk.
 • Ernstige verzakkingsklachten.

Rode vlaggen tijdens de zwangerschap:

Als deze symptomen zich voordoen, wordt de osteopaat geadviseerd niet te behandelen zonder dat een medicus is geraadpleegd en de patiënte met spoed door te verwijzen naar de huisarts:

 • Persisterende onbegrepen pijn in het gebied van bekken en lage rug.
 • Probleem elders in het lichaam: buik, organen, kleine bekken.
 •  Uitstralende pijn in een of beide benen die verder reikt dan de knie.
 • Toenemende of ernstige motorische uitval.
 • Toenemende of ernstige sensibele uitval.
 • Veranderde sensibiliteit in de benen of rijbroekanesthesie.
 • Algehele malaise.
 • Onverklaarbare harde buiken.
 • Historie van maligniteit of trauma.
 • Incontinentie voor faeces en urine.
 • Jeuk in de zwangerschap (zwangerschapscholestase).
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts.
 • Drugsgebruik, immunosuppressiva, HIV.
 • Pijn bij coïtus.
 • Grote alertheid trombose en Hemaglobine Pathologieën.
 • Hoge bloeddruk.
 • Pre-eclampsie.
 • Veranderde fluor vaginalis.
 • Zwangerschapsdiabetes.
 • Pijnmedicatie zonder effect op klachten.
 • Mammaeklachten (bloed in de melk).
 • HELPP-syndroom (Hemolysis; Elevated Liver Enzymes; Low Platelets; dit wordt gesignaleerd door osteopaat maar geconstateerd door huisarts of verloskundige).
 • Bloedverlies

Oorzaken vaginaal bloedverlies:

a)  Uteriene oorsprong:

 • abruptio placentae
 • placenta praevia
 • vasa praevia
 • Laagliggende placenta

b)  Cervicale oorsprong:

 • begin van de baring (‘tekenen’)
 • cervicitis (chlamydia?)/cervixpoliep
 • Pap-afwijkingen (≥ pap 2)
 • maligniteit (cervixcarcinoom
 • contactbloedingen (een symptoom die kan wijzen op cervixpathologie)

Gele vlaggen tijdens de zwangerschap:

Als deze symptomen zich voordoen, wordt de patiënte eveneens geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of de verloskundige. Er is in dit geval sprake van psychosociale risico’s.

 • Afnemend psychisch en emotioneel welbevinden.
 • Veelvuldige behandelingen met ongewenste neveneffecten.
 • Psychosociale achtergrond: seksueel misbruik, emotioneel misbruik, (bewegings-)angsten, depressiviteit, stress.
 • Gedragsveranderingen.
 • Tekenen van inadequaat pijngedrag zijn psychosociale factoren die kunnen wijzen op een verhoogde kans op voortbestaan of chroniciteit van klachten, zoals: angst, catastroferende gedachten over pijn en problemen op het werk.
Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853