Behandeling ZV


Behandeling

De meestvoorkomende klachten van zwangere vrouwen die bij een osteopaat komen, zijn bekken- en rugklachten met radiculaire, pseudoradiculaire syndromen en perifere entrapment neuropathieën.
Daarnaast zien osteopaten veel positie-afwijkingen van de baarmoeder en baby, bandenpijn en functionele buikklachten zoals misselijkheid en zuurbranden. Ook ziet men perifere zenuwproblemen zoals n. medianus entrapment bij carpaal tunnel-problematiek en vasculaire problemen zoals oedeem.
In de pre-zwangerschapsfases zijn de technieken identiek aan de technieken beschreven in het BCP 1a. Er zijn geen restricties ten aanzien van het uitvoeren van de technieken in de pre-zwangerschapsfase.
Tijdens de zwangerschap worden in principe dezelfde technieken uitgevoerd als besproken in het BCP 1a, maar ze worden aangepast aan de fysiologische en anatomische veranderingen bij de zwangere vrouw.
De hormonale veranderingen die leiden tot een toename van de mobiliteit van de bekkenstructuren, de verandering in de vascularisatie mede door toedoen van het toegenomen progesteron, de veranderde vorm van het abdomen, de kwetsbaarheid van de zwangere uterus en de mogelijkheid complicaties te veroorzaken zoals een vroeggeboorte of een solutio placentae, zorgen ervoor dat een aantal technieken niet of nauwelijks wordt uitgevoerd. Het betreft hier met name high velocity trust-technieken, drainagetechnieken,
diepe viscerale mobilisaties en vaginale technieken. Technieken worden aangepast aan de veranderde vorm van de buik en de veranderde positie van de organen.
Daarnaast is er een aantal specifieke technieken die worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Deze worden beschreven in de werken van Sandler (2010) en Riedl (2010). We geven de technieken hieronder weer en verwijzen voor een verdere inventarisatie naar het BCP 1a.

Mechanisch (Stone, 2007 en Riedl, 2010)

 • Mobilisatie en balanceringstechnieken van de pubis symfyse.
 • Mobilisatie en balanceren van de bekken ligamenten: lig. sacro spinale en sacrotuberale, lig. iliolumbale, lig. sacroiliacale ant en post.
 • Mobilisatie en balanceren van de cervix (CX).
 • Normaliseren van de tonus van het bekken diafragma, respiratoir diafragma, bovenste thorax diafragma en schedelbasis diafragma.
 • Balanceren van de positie van de uterus ten opzichte van de wervelkolom, bekken en respiratoir diafragma.
 • Balanced Ligamentous Tension (BLT) van ilium, femur en sacrum.
 • Muscle Energy Techniques (MET) en soft tissue techniques van bekkenbodemspieren, rotatorenvan de heup, adductoren en abductoren van de heup, m. iliopsoas, buikspieren, halsspieren, pectoralis major en minor.Neurologisch
 • Normalisatie van de perifere zenuwbanen in lies- en onderbuikregio in geval van perifere entrapments; Iliohypogastricus, ilioinguinalis, genitofemoralis, cutaneus femoris lateralis, femoralis, ischiadicus en pudendus (Butler, 2000).
 • Normalisatie van de functie van de craniale zenuwen door specifieke technieken (Barral, 2009, Von Piekartz, 2007).Respiratoir en circulatoir
 • Bij vena cava inferior syndroom wordt er op de linkerzijde behandeld (het is belangrijk om een zwangere vrouw nooit op de rug te laten liggen tijdens de behandeling; vanaf 24 weken is er risico op venacava-syndroom). Men kan ook kiezen voor een ‘left lateral tilt’: een wigkussen van 15 graden onder de rechterbil/ heup om de uterus van de vaten af te kantelen.
 • Veneuze drainages van het bekken met actieve pelvis drainage technieken (Barral, 2011).Metabool/bio-energetisch
 • Zeer milde drainage van het linkerdeel van de lever in geval van zwangerschapsmisselijkheid.
 • Fasciale beïnvloeding van het bindweefsel van bijnier- en schildklierkapsel (Liem, 2015).Bio-psycho-sociaal
 • Geen specifieke technieken, maar men dient er rekening mee te houden dat vrouwen tijdens hun zwangerschap emotioneler kunnen zijn.
Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853