Nieuwsbrief De Osteopaat – oktober 2017


SWOO-nieuwsbrief oktober 2017

 

Openingsbericht

Beste collega’s,

 

Voor deze nieuwsbrief is een selectie gemaakt uit een groot aantal artikelen op het vlak van weefsel (structureel mechanisch), hart-longen-circulatie, het metabole-biochemisch functioneren, het neurologische-bioelectrische functioneren en biopsychosociale.

Het doel van de SWOO is om met deze manier van presenteren het osteopatisch denken zoals beschreven in de ‘founding principles of osteopathic medicine’ te benadrukken (1953 Kirksville, zie Chilla ‘Foundations of osteopathic medicine’): eenheid, gezondheid en functie. Dit doen we door relevante onderzoeken in te delen in de vijf systemen van het ECOP model. Hiermee willen we op termijn een plek in de gezondheidszorg waarborgen.

 

Veel leesplezier,

 

Sander Kales

 

 

Biomechanisch

5 subgroepen met aspecifieke nekklachten

Een grote groep patiënten heeft last van aspecifieke nekklachten. Deze studie onderzoekt of er clusters aanwezig zijn in het klachtenpatroon, waardoor de therapeut beter in kan schatten of een klacht valt in één van 5 subcategorieën.

Die subcategorieën zijn:
– articulair
– myofasciaal
– neurologisch
– centraal neurologisch
– sensorimotorische controle

In deze studie hebben 10 academische experts een 3-ronden Delphi meting ontwikkeld. Er werd gekeken naar de overeenkomstige symptomen per subcategorie, in zowel de anamnese als het klinisch onderzoek. Na de eerste ronde in de Delphi-trial werden 206 verschillende criteria gevonden. Deze presenteerden zij in de tweede ronde aan de experts en in de derde ronde werden er per sectie de volgende cijfers aan gegeven:
1. Articulair: 18 overeenkomstige symptomen
2. Myofasciaal: 16 overeenkomstige symptomen
3. Neurologisch: 20 overeenkomstige symptomen
4. Centraal neurologisch: 18 overeenkomstige symptomen
5. Sensomotorische controle: 10 overeenkomstige symptomen.

De consensus van deze symptomen is ≥80%.
Er zijn dus verschillende categorieën nekpijn. Dit onderzoek leert ons middels klinisch redeneren beter in te schatten in welke categorie de nekpijn van patiënten valt.

Originele titel: Assessment criteria for five clinical patterns discernible in nonspecific neck pain patients
Auteurs: V. Dewitte, W. Peersman, L. Danneels, K. Bouche, A. Roets, B. Cagnie.
Verschenen in: Musculoskeletal Science and Practice 28 (2017) e15.

 

Biomechanisch

Manuele therapie bij duizeligheid

Zowel vestibulaire als cervicogene duizeligheid hebben elk hun eigen behandelstrategie. Maar wat als ze samen voorkomen? Deze kleine pilotstudie onder zeven patiënten onderzoekt het effect van manuele therapie (de apophysiale glides volgens Mulligan) op de cervicale wervelzuil en duizeligheid.

Onderzoekers vonden een significante daling in duizeligheid en een toename in range of motion van de cervicale wervelzuil. Dit wijt men aan een ‘normalisatie’ van de afferente input uit de cervicale musculatuur en kapselreceptoren en een aanpassing van de verstoorde sensorische afferentie (signaal dat richting zenuwstelsel toegaat, red.) tussen de systemen. Een cervicale behandeling lijkt daarom nuttig te zijn bij klachten van (vestibulaire) duizeligheid.

Originele titel: Manual therapy for participants with cervicogenic dizziness and vestibulopathy: a pilot single group intervention study
Auteur: S. Reid, D. Rivett, R. Callister, M. Katekar.
Verschenen in: Musculoskeletal Science and Practice 28 (2017).

 

Biomechanisch

Systemische review naar craniale osteopathie

In deze systemische review is er gezocht naar wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de diagnose en de klinische doeltreffendheid van technieken die gebruikt worden in de craniale osteopathie. Alle onderzoeken tot juni 2016 zijn meegenomen.

Alleen gerandomiseerde gecontroleerde studies en cross-over-studies werden geïncludeerd in het onderzoek. Verder zijn alleen studies met een goede inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid en humane studies meegenomen. Uiteindelijk bleven er 9 studies over die voldeden aan alle eisen. Slechts 3 studies hadden een low risk of bias.

De onderzoekers concluderen dat er geen bewijs is voor de betrouwbaarheid van de diagnoses die gesteld worden, noch voor de klinische doeltreffendheid van craniale osteopathie.

In de toekomst zullen onderzoekers meer rekening moeten houden met het vermijden van experts die hun studie osteopathie nog niet voltooid hebben (geen studenten), uitwisseling van informatie van de behandelaars moet onmogelijk zijn (dus geen spreiding van het onderzoek over meerdere dagen), de assessments moeten zoveel mogelijk gerandomiseerd zijn, de proefpersonen en de behandelaars moeten zoveel mogelijk geblindeerd zijn en het gebruik van placebo moet beter afgestemd zijn op de behandeling die onderzocht wordt. Ook het gebruik maken van de ‘Cochrane risk of bias tool’, 2010 CONSORT-checklist en QAREL wordt aanbevolen voor verder onderzoek op het gebied van craniale osteopathie.

Samenvattend is er een sterke behoefte aan het verbeteren van de methodologische standaard van wetenschappelijk onderzoek om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de effecten van craniale osteopathie.

Originele titel: Reliability of Diagnosis and Clinical Efficacy of Cranial Osteopathy: a Systemic Review
Auteurs: A. Guilland, N. Darbois, R. Monsolvin, N. Pinsault.
Verschenen in: PLOS ONE, december 2016.

 

Circulatoir


Risicofactoren van CAD herkennen

Er is veel te doen over cervicale manipulaties en de ernstige complicaties die daarbij op kunnen treden, zoals een beroerte. De moeilijkheid is dat cervicale arteriële dissectie (CAD) zich vaak hetzelfde presenteert als een gewone nekklacht.

Helaas zijn er geen goede pre-manipulatieve testen om alle risico’s uit te sluiten, daarom is het van belang om de risicofactoren vroeg te herkennen. In deze studie zijn patiënten (≤55 jaar, n=24) onderzocht waarbij positieve radiologische dissecties gevonden zijn in de a. vertebralis of a. carotis interna. De controle groep (n=21) waren patiënten die een ischemische beroerte hebben gehad met andere oorzaken. Het doel van deze studie is om de risicofactoren scherper in beeld te krijgen, zodat een eventuele CAD vroeg kan worden gediagnosticeerd.

Welke risicofactoren werden er gevonden?
– 71% van de CAD-patiënten heeft in het recente verleden een licht mechanisch hoofd of nektrauma gehad.
– Trauma gaat vaker vooraf aan vertebrale dissectie dan carotis interna dissectie.
– Cardiovasculaire risicofactoren lijken in dit cohort geen rol te spelen, met uitzondering van migraine.
– 21% van a. carotis internus dissecties treedt op na recente infecties.
– 83% van de CAD-patiënten heeft hoofdpijnklachten, deze is matig tot ernstig bij 71%.
– 67% van de CAD-patiënten heeft antecedenten gehad die lijken op ischaemie zoals visuele verstoringen, disbalans, paresthesieën in de armen en spraakstoornissen, in de maand waarin de dissectie optreedt.

Originele titel: Recognition of patients presenting with or at risk of craniocervical arterial dissection
Auteurs: J. O’Carroll, E. Godfrey, V. Wileman.
Verschenen in: Musculoskeletal Science and Practice 28 (2017) e11-12.

 

Neurologisch


Nociceptoren, pijn, neuroplasticiteit en osteopathie

Binnen de osteopathie staat vaak het concept van de somatische dysfunctie op basis van restricties centraal. Toch blijven klachten zoals chronische lage rugklachten lastig te behandelen.

Dit komt doordat er bij chroniciteit veranderingen te zien zijn binnen het centrale zenuwstelsel. Dit manuscript bespreekt de veranderingen binnen het zenuwstelsel bij chronische musculoskeletale blessures. Er zijn daarbij met name op sensomotorisch en cognitief-affectief vlak binnen het brein neurofysiologische veranderingen te zien. Concreet zijn er psychologische veranderingen te zien in de frontale cortex van de patiënt, zoals stressreacties, ongerustheid en bezorgdheid. Wanneer er tijdens de behandeling aandacht wordt besteed in de vorm van klachteneducatie, ziet men een verbetering in klachtenbeleving en toename van homeostatische systemen zoals descenderende pijnsystemen.
Concluderend: om homeostase na te streven bij chronische klachten, dient naast het oplossen van somatische dysfuncties, ook rekening te worden gehouden met corticale veranderingen in het brein van de patiënt.

Originele titel: Nociception, pain, neuroplasticity and the practice of Osteopathic Manipulative Medicine
Auteurs: R. Pelletier, D. Bourbonnais, J. Higgins.
Verschenen in: International Journal of Osteopathy, 2017 (IJOM).

 

Neurologisch


Neurologische invloed van huid-op-huidcontact

Huid-op-huidcontact direct na de geboorte, wordt steeds meer aanbevolen voor zowel moeder als kind. De borstvoeding, de bloedsuikerspiegel en de latere groei van het kind en ook de moeder-kind band worden hierdoor positief beïnvloed.

Bij premature kindjes zou het huidcontact tussen moeder en kind de neurologische ontwikkeling, voornamelijk de hersenrijping, stimuleren. Hier is nog maar weinig over bekend. Deze studie voert een prospectieve observatie uit bij gezonde pasgeborenen. Negen neurosteroïden (allopregnanolone, pregnanolone, pregnenolone sulfaat, dehydro-epiandrosteron sulfaat, pregnenolone, progesterone, isopregnanolone enepipregnanole en pregnanolone sulfaat) worden onderzocht in hun verloop gedurende de eerste dagen postpartum.

Voor alle neurosteroïden vindt men een significante daling door huid-op-huidcontact, vanaf de geboorte tot dag twee. Deze daling zorgt ervoor dat pasgeborenen een betere stressrespons vertonen en dat de neurologische ontwikkeling bijgevolg vlotter verloopt. Een vaginale bevalling geeft significante verschillen ten opzichte van een keizersnede en ook de duur van het contact zorgt voor een significant verschil. Huid-op-huidcontact wordt daarom standaard aanbevolen.

Originele titel: Skin to skin contact after birth and the natural course of neurosteroid levels in healthy term newborns
Auteur: K.R. McCallie, N.W. Gaikwad, M.E. Castillo Cuadrado, M. Aleman, J.E. Madigan, D.K. Stevenson en V.K. Bhutani.
Verschenen in: Journal of Perinatology 2017.

 

Neurologisch 


Cervicogene duizeligheid opsporen

Voorheen werden patiënten met cervicogene duizeligheid getest door een neuroloog en een fysiotherapeut. Daarna volgde een behandeling van de bovenste wervels van de cervicale wervelkolom, wat verbetering gaf van de duizeligheidsklachten. Onderzoekers hebben nu gekeken of het diagnosticeren ook met de Dizziness Handicap Inventory (DHI) vragenlijst kan.

Ze wilden zien of patiënten de vragen anders scoren in vergelijking met algemene duizeligheidsklachten. 86 patiënten met cervicogene duizeligheid en 86 patiënten uit de controlegroep vulden de vragenlijst in. De patiënten met cervicogene duizeligheid gaven op drie vragen afwijkende antwoorden. Ze antwoordden bevestigend op de vragen of naar boven kijken hen duizelig maakte, en snelle bewegingen met het hoofd maken. Ze waren juist niet bang om het huis te verlaten zonder hulp. De laatste vraag wordt wel positief beantwoord door mensen met algemene duizeligheidsklachten.

Patiënten die hun klachten omschrijven als een onstabiel gevoel, zullen waarschijnlijk ook nekklachten hebben. De klachten kunnen niet geprovoceerd worden met de bewegingen die staan omschreven in de vragenlijst. Door de score wordt de patiënt geplaatst in de groep van de cervicogene duizeligheid.

Wanneer er geen cervicogene duizeligheid verwacht wordt aan de hand van de score op de vragenlijst, maar een algemene duizeligheid, kan het geen kwaad om te verwijzen naar een osteopaat voor twee cervicale behandelingen. Mocht de klacht wel cervicogeen zijn, dan zal de klacht reduceren. Dit voorkomt een lange wachtrij voor de neuroloog.

Originele titel: Utility of a brief assessment tool developed from the Dizziness Handicap Inventory to screen for Cervicogenic dizziness: A case control study
Auteur: S. A. Reid, R. Callister, M. G. Katekar, J. M. Treleaven.
Verschenen in: Muscleskletal science and practice 2017.

 

Neurologisch


Herinterpretatie van de cognitieve rol in placebo analgesie

Deze exploratieve fMRI-studie kijkt naar individuele verschillen en het effect van psychologische mechanismen in de prefrontale cortex op placebo analgesie.

Bij 30 gezonde proefpersonen is eerst gekeken naar de cognitieve herwaarderingscapaciteit en 2 weken later met een fMRI sessie naar het effect van placebo analgesie tijdens pijnstimuli van 20 seconden op de onderarmen. Daarbij werd gebruik gemaakt van pleisters met een analgesie crème of een controle crème.

Met name de linker dorsolaterale prefrontale cortex is positief gecorreleerd met de afname van pijn bij subjectief waargenomen pijn. Ook de verbinding met de periaquaductale grijze stof waar het descenderende pijn reductiesysteem ligt, is daarbij van belang.

Bij vervolgonderzoek zal men meer aandacht moeten besteden aan de statistische verwerking van de fMRI uitslagen. Ook zal men bij de keuze van de onderzoeken meer gericht moeten bepalen of men deze waarden wel met elkaar mag vergelijken. In dit geval is er met onvoldoende wetenschappelijke basis gekozen voor het gebruik van negatieve plaatjes in het eerste onderzoek en daarna het gebruik van pijnstimuli in het tweede onderzoek met behulp van de fMRI.

Voor ons osteopaten is het belangrijk om ons te realiseren dat het effect van placebo van belang is binnen onze behandelingen. De klinische gevolgen van het begrijpen van de relatie tussen cognitie en het creëren van placebo analgesie via de prefrontale cortex kan gebruikt worden bij het bereiken van een optimale osteopatische behandeling.

Originele titel: The role of cognitive reappraisal in placebo analgesia: an fMRI study
Auteurs: M. van der Meulen, S. Kamping, F. Anton.
Verschenen in: Social Cognitive and Affective Neuroscience 1128-1137, 24 april 2017.

 

Biopsychosociaal


Patient healing power

Het hoofddoel van een osteopathische behandeling is het activeren van het zelfregulerend mechanisme van de patiënt. Niet alleen de behandeling zelf brengt dit tot stand, ook het placebo effect speelt mee.

Placebo wordt gedefinieerd als ‘gunstige effecten na een behandeling die niet ontstaan door de technieken zelf maar de verwachtingen over die behandeling’. Er is nog een alternatieve manier om naar het placebo-effect te kijken en dit in het concept van contextuele genezing. Hierbij worden de placebo-effecten veroorzaakt door de context van de consultatie. In deze pilot studie gaat men na wat therapeuten als essentieel zien tijdens een (eerste) consultatie en hoe het zelf regulerend mechanisme volgens hen gestimuleerd kan worden.

Conclusie is dat placebo het resultaat is van het opbouwen van een vertrouwensband tussen therapeut en patiënt en het geloof van die patiënt in het behandelingsproces. Om dit te bereiken is het eerste consult zeer belangrijk. Idealiter neemt de therapeut een grondige, holistische anamnese af en voorziet hij hiervoor in extra tijd. Het is eveneens aan te raden om ervoor te zorgen dat de patiënt de behandeldoelen goed begrijpt en de competenties van de therapeut inziet en erkent. De therapeut mag op zijn beurt enige autoriteit uitstralen, maar zorgt ervoor dat de patiënt zich comfortabel voelt. Zo worden essentiële omstandigheden gecreëerd voor een succesvol genezingsproces.

Originele titel: Placebo effect is probably what we refer to as patient healing power: A qualitative pilot study examining how Norwegian complementary therapists reflect on their practice
Auteur: T. Stub, N. Foss en I. Liodden.
Verschenen in: BMC Complementary and Alternative Medicine (2017) 17:262.

 

Biopsychosocial


Integratie van biopsychosociale mechanismen

Uit onderzoek blijkt dat er relatief weinig verandering in weefsels optreedt bij behandelingen die op de korte termijn zowel pijn als mobiliteit echt kunnen veranderen.

Wel blijkt dat op de langere termijn door de beïnvloeding van neurologische en psychologische mechanismen zowel vermindering van pijn als een verbeterde motorische controle mogelijk is.

Het advies is dan ook om onderscheid te maken in de behandeling tussen acute pijn die zorgt voor een nociceptieve reactie, waarbij er sprake is van inflammatie en chronische pijn en waarbij er daarnaast ook sprake is van sensitisatie van het centrale zenuwstelsel. De osteopaat heeft de vaardigheden om zowel de receptoren te beïnvloeden die meer de acute pijn bereiken, als ook pijn modulatie in het centrale zenuwstelsel. Dit zal zorgen voor verbetering van sensomotorische integratie, interoceptie, proprioceptie en motoriek.

Binnen de osteopathie zullen we het gebruik van het biopsychosociale model in pijn management op waarde moeten schatten, omdat naast de biologische ook het psychosociale aspect bij het beïnvloeden van chronische pijn van belang zijn.

Originele titel: Integrating osteopathic approaches based on biopsychosocial therapeutic mechanisms. Part 1: The mechanisms
Auteurs: G. Fryer B.Sc., PH.D.
Verschenen in: International Journal of Osteopathic Medicine 25 (30-41), 2017.

 


Verder verschenen:

Een totaaloverzicht van alle recent verschenen onderzoeken waaruit de redactie voor deze nieuwsbrief een selectie maakte.

Biomechanisch (fascia)

Complementary and Alternative Therapies for Functional Gastrointestinal Diseases 2016

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/2089165/

 

The lining of our intestines uses business process for fast digestion – ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815120458.htm

 

The Colon Revisited or The Key To Wellness, Health And Disease

http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(17)30256-6/fulltext?rss=yes

 

Athletic ability and finger length linked?

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817201218.htm

 

“Organ crosstalk: Fatty liver can cause damage to other organs”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170818102308.htm

 

When to Worry about Lower Back Pain

https://www.scientificamerican.com/article/when-to-worry-about-lower-back-pain/

 

Using the neck torsion manoeuvre to identify a cervical cause of postural instability

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30804-9/fulltext?rss=yes

 

The rapid and progressive degeneration of the cervical multifidus in whiplash: A MRI study

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30799-8/fulltext?rss=yes

 

The effect of visual feedback of the neck during movement in patients with chronic whiplash

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30798-6/fulltext?rss=yes

 

Association between pain extent and health status in whiplash associated disorders

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30797-4/fulltext?rss=yes

 

Assessment criteria for five clinical patterns discernible in nonspecific neck pain patients

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30787-1/fulltext?rss=yes

 

Manual therapy for participants with cervicogenic dizziness and vestibulopathy

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30785-8/fulltext?rss=yes

 

Effectiveness of physiotherapy treatment for seniors with frequent intermittent headache: A RCT

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30782-2/fulltext?rss=yes

 

Repositioning error, pressure pain threshold and anxiety in adolescents with neck pain

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30085-1/fulltext?rss=yes

 

Measuring the effects of farming on human skull morphology [Anthropology]”

http://www.pnas.org/content/114/34/8917.short?rss=1

 

Beckenschmerz­syndrom: Osteopathie hilft bei nicht bakterieller…

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/77607/Beckenschmerzsyndrom-Osteopathie-hilft-bei-nicht-bakterieller-Ursache

 

“Acupotomy Therapy for Chronic Nonspecific Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis”

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/6197308/

 

Predictive factors for reporting adverse events following spinal manipulation in RCT

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30087-5/fulltext?rss=yes

 

Response to – Adverse events associated with the use of cervical spine manipulation

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30093-0/fulltext?rss=yes

 

Massage Therapy in Children with Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/5620568/

 

Causes and Treatment of Lower Back Pain

https://t.co/MOErVZvSJe

 

Letter to the editor- Adverse events associated with the use of cervical spine manipulation

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30091-7/fulltext?rss=yes

 

Accessory subscapularis muscle – A forgotten variation?

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286011517300292?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y

 

Natural Caesarean section is safe, popular and feasible and is not encouraging maternal requests

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605085401.htm

 

Breastfeeding may protect against chronic pain after Caesarean section

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170604115807.htm

 

The Omentum: A Curtain of Tissue That Keeps Our Guts Working

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2017/06/01/the-omentum-tissue/#.Waa4i8hJZPY

 

The glue that keeps cells together

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614113005.htm

 

“The extracellular matrix of the gastrointestinal tract: a regenerative medicine platform

https://www.nature.com/nrgastro/journal/v14/n9/full/nrgastro.2017.76.html

 

Mechanical constraint from growing jaw facilitates mammalian dental diversity [Evolution]

http://www.pnas.org/content/114/35/9403.short?rss=1

 

Yoga more risky for causing musculoskeletal pain than you might think

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170627105433.htm

 

“Survey of integrative lumbar spinal stenosis treatment in Korean medicine doctors”

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1942-6

 

Challenges in identifying and interpreting organizational modules in morphology

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmor.20690/abstract

 

“Farming, cheese, chewing changed human skull shape”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170824141158.htm

 

Circulatie (arterieel, veneus, lymfe)

How whip-like cell appendages promote bodily fluid flow”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170818102316.htm

Cardiac output decreases and systemic vascular resistance increases in the left-lateral position

https://www.nature.com/jp/journal/v37/n5/full/jp2016251a.html

 

Recognition of patients presenting with or at risk of craniocervical arterial dissection

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30780-9/fulltext?rss=yes

Scientists surprised to discover lymphatic ‘scavenger’ brain cells

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170501112604.htm

 

The extracellular matrix in myocardial injury, repair, and remodeling

https://www.jci.org/articles/view/87491

New source of dangerous electrical instability in the heart

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170503092214.htm

 

Tissue growth pressure drives early blood flow in the chicken yolk sac

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.24516/abstract;jsessionid=942E154899DBE035E10C884EC8B36D02.f02t01

 

Ontogenetic shifts of heart position in snakes

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmor.20697/abstract

 

The veins in your brain don’t all act the same

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170509121914.htm

 

Kidney research leads to surprising discovery about how the heart forms

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170508112304.htm

 

A culprit of thyroid’s diseases

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518085135.htm

 

The effects of oestrogens and their receptors on cardiometabolic health

https://www.nature.com/nrendo/journal/v13/n6/full/nrendo.2017.12.html

 

Young at heart: Restoring cardiac function with a matrix molecule

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170606095033.htm

 

Memory loss and other cognitive decline linked to blood vessel disease in the brain https://www.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170606090156.htm

 

Why the heart does not repair itself: New insights

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605121301.htm

 

Discovery of human blood cell destinies revises knowledge of immune cell development

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614091857.htm

 

Treatment gap in patients suffering from an irregular heartbeat

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612094042.htm

 

Human jugular vein collapse in the upright posture

https://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12987-017-0065-2

 

Heart failure: HF-induced diaphragmatic atrophy and weakness

https://www.nature.com/nrcardio/journal/v14/n7/full/nrcardio.2017.85.html

 

A rising star: Researchers dissect the process by which blood vessels shrink

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622143032.htm

 

Heart attack shown to be ‘systemic condition’

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170628131908.htm

 

Food for thought on defining the ideal blood pressure target”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170828094850.htm

 

Worm infection reveals cross-talk in the lymph nodes

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170828093746.htm

 

“Intestinal lymphatic vasculature: structure, mechanisms and functions”

https://www.nature.com/nrgastro/journal/v14/n9/full/nrgastro.2017.79.html

 

Infants born preterm may lack key lung cells later in life

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170609091258.htm

 

Minutenlang je adem inhouden valt te leren

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/25/minutenlang-je-adem-inhouden-valt-te-leren-a1571092

 

Could a placebo help heal a broken heart?

http://blogs.discovermagazine.com/seriouslyscience/2017/05/04/could-a-placebo-help-heal-a-broken-heart/#.WaasnshJZPY

 

Intra-rater and inter-rater reliability of total faulty breathing scale – JBMT

http://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(16)30255-8/fulltext?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=1360-8592_201707_21_3_&elsca4=Physical%20Medicine%20and%20Rehabilitation

 

Metabool (immunologisch, endocrien, nutriënten, bioenergetisch)

Tissue adaptation: Implications for gut immunity and tolerance

http://jem.rupress.org/content/214/5/1211

 

Mechanism of resveratrol-induced relaxation in the human gallbladder …

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1752-x

 

Study uncovers link between male hormones and metabolic disease in polycystic ovary syndrome

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622155103.htm

 

Competitiveness, aggression and hormone levels: How they are connected – ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815095022.htm

 

Is there a medical test that can detect the health of gut flora?”

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2017/08/16/is-there-a-medical-test-that-can-detect-the-health-of-gut-flora/

 

Antibiotics found to weaken body’s ability to fight off disease”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141523.htm

 

“Female mouse embryos actively remove male reproductive systems”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817141526.htm

 

Estrogen-mediated brain protection directly linked to intake of fatty acids found in oils”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817092813.htm

 

How Gut Bacteria Tell Their Hosts What to Eat

https://www.scientificamerican.com/article/how-gut-bacteria-tell-their-hosts-what-to-eat/

 

Chronic fatigue syndrome linked to imbalanced microbiome

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170426092351.htm

 

Gut Microbiome and Brain Functional Connectivity in Infants: A Study Focusing on the Amygdala

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)30931-9/fulltext?rss=yes

 

Symptoms of cystitis probably caused by bacterial infection, even when tests are negative

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170428084433.htm

 

Sugars in human mother’s milk are new class of antibacterial agents”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170820075008.htm

 

Widespread vitamin D deficiency likely due to sunscreen use, increase of chronic diseases

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170501102258.htm

 

Why does the same virus cause one symptom in one person and another in a different one?

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2017/04/30/why-does-the-same-virus-cause-one-symptom-in-one-person-and-another-in-a-different-one/

 

Effect of cholesterol on the molecular structure in a clinical-grade lung surfactant extract

http://www.pnas.org/content/114/18/E3592.short?rss=1

 

Integrin extension enables ultrasensitive regulation by cytoskeletal force [Cell Biology]

http://www.pnas.org/content/114/18/4685.short?rss=1

 

The liver increases by half during the day

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504121737.htm

 

Your muscles can ‘taste’ sugar

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504131908.htm

 

Here’s Where We’re at With the ‘Male Pill’ – MEL Magazine

https://melmagazine.com/heres-where-we-re-at-with-the-male-pill-fbd0a2be62b3

 

Gut microbes may talk to the brain through cortisol – ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821122736.htm

 

“Cytokine signature associated with disease severity in chronic fatigue syndrome”

http://www.pnas.org/content/114/34/E7150.short?rss=1

 

“On the mechanism of long-range orientational order of fibroblasts [Cell Biology]”

http://www.pnas.org/content/114/34/8974.short?rss=1

 

“Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170823093831.htm

 

“More than 99 percent of the microbes inside us are unknown to science”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170823090945.htm

 

“Clear link between heavy vitamin B intake and lung cancer

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170822175515.htm

 

“Allergies? Exhausted regulatory T cells may play a role”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170823184354.htm

 

Testosterone explains why women more prone to asthma

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170508112433.htm

 

Immunity to uropathogens: the emerging roles of inflammasomes

https://www.nature.com/nrurol/journal/v14/n5/full/nrurol.2017.25.html

 

Estrogen receptor{beta}, a regulator of androgen receptor signaling in the mouse ventral prostate

http://www.pnas.org/content/114/19/E3816.short?rss=1

 

Trigger for autoimmune disease identified https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170510174845.htm

 

Immunology: Surprising role of cardiac macrophages in heart electrical conduction

https://www.nature.com/nrcardio/journal/v14/n6/full/nrcardio.2017.72.html

 

Changes in inflammatory biomarkers following spinal manipulation

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30090-5/fulltext?rss=yes

 

Association between Nine Types of TCM Constitution and Five Chronic Diseases

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/9439682/

 

Certain vaginal bacteria render HIV microbicide less effective

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170601151924.htm

 

Cholesterol: Key player at the lung surface

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170601095333.htm

 

New approach to combatting anxiety states, pain and inflammation

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170606090806.htm

 

Enhanced test for urinary tract infections detects more bacteria than standard test

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170604115812.htm

 

Household chemicals may impair thyroid in young girls

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170530140719.htm

 

Pathophysiology and management of urinary tract endometriosis

https://www.nature.com/nrurol/journal/v14/n6/full/nrurol.2017.58.html

 

Infection: Brief encounter: UTI triggered by vaginal microbiota

https://www.nature.com/nrurol/journal/v14/n6/full/nrurol.2017.60.html

 

Chinese Herbal Medicine Meets Biological Networks of Complex Diseases:A Computational Perspective

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/7198645/

 

UTI treatment reduces E. coli, may offer alternative to antibiotics

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614134313.htm

 

Male infertility: Urogenital infection as a possible cause

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614112911.htm

 

Why we get diarrhea

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170614121040.htm

 

Makeup of vaginal microbiome linked to preterm birth

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170613150401.htm

 

Gut check: A molecule that balances the immune system in the gut

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170613120523.htm

 

Reproductive endocrinology: Cycling through the menstrual cycle — an out-of-body experience

https://www.nature.com/nrendo/journal/v13/n7/full/nrendo.2017.65.html

 

Fetal Immune System Active by Second Trimester

https://www.nature.com/news/eye-opening-picture-of-fetal-immune-system-emerges-1.22144

 

Effect of water flow, chemical environment on microbiota growth and composition in human colon

http://www.pnas.org/content/114/25/6438.short?rss=1

 

High fat diet reduces gut bacteria, Crohn’s disease symptoms

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622121911.htm

 

Exhausted immune cells linked to irritable bowel syndrome

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620122901.htm

 

“Jager-verzamelaars wisselen per seizoen van darmbacteriën”

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/25/jager-verzamelaars-wisselen-per-seizoen-van-darmflora-12667045-a1571114

 

 

Neurologisch (autonoom, centraal en perifeer zenuwstelsel)

The effectiveness of OMT in an abnormal uterine bleeding related pain and (HR-QoL) – A case report – JBMT

http://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(16)30180-2/fulltext?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=1360-8592_201707_21_3_&elsca4=Physical%20Medicine%20and%20Rehabilitation

 

Effects of lumbar Maitland mobilisation at different freq. on SNS activity levels in lower limb

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30802-5/fulltext?rss=yes

 

Serotonin may worsen tinnitus –

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170822123836.htm

 

Electroacupuncture at LI11 promotes jejunal motility via the parasympathetic pathway

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1826-9

 

Sensorimotor integration on a rapid time scale [Neuroscience]

http://www.pnas.org/content/114/25/6605.short?rss=1

 

Controlling memory by triggering specific brain waves during sleep

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706121204.htm

 

Comparison of the sagittal sinus cross-sectional area between patients

https://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12987-017-0066-1

 

Rare cells are ‘window into the gut’ for the nervous system

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622121916.htm

 

A cerebellum-like circuit in the auditory system cancels responses to self-generated sounds

https://www.nature.com/neuro/journal/v20/n7/full/nn.4567.html

 

Mechanism behind precise spinal cord development found

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170629142622.htm

 

Scientists discover powerful potential pain reliever”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170816160622.htm

 

“Nociception, pain, neuroplasticity and the practice of Osteopathic Manipulative Medicine”

http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30011-1/fulltext?rss=yes

 

“Prematurity leaves distinctive molecular signature in infants’ cerebellum”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170815095114.htm

 

Adaptation aftereffects reveal that tactile distance is a basic somatosensory feature

http://www.pnas.org/content/114/17/4555.short?rss=1

 

Renaming all spinal autonomic outflows as sympathetic is a mistake

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30070-X/fulltext?rss=yes

 

Prognostic neurodevelopmental testing of preterm infants: do we need to change the paradigm

http://www.nature.com/jp/journal/v37/n5/full/jp201712a.html?foxtrotcallback=true

 

Cerebral modulation of the autonomic nervous system in term infants

https://www.nature.com/jp/journal/v37/n5/full/jp2016248a.html

 

Validity of the upper limb neurodynamic test 1 for the diagnosis of carpal tunnel syndrome.

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30811-6/fulltext?rss=yes

 

Negative neurodynamic tests do not exclude neural dysfunction

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30806-2/fulltext?rss=yes

 

Changes in brain regions associated with motor behavior in chronic neck pain?

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30800-1/fulltext?rss=yes

 

Cerebral biochemistry in individuals with chronic idiopathic neck pain and healthy individuals

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30779-2/fulltext?rss=yes

 

Study revises the development, evolutionary origin of the vertebrate brain

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170428102054.htm

 

Adult ENS in health is maintained by dynamic balance between neuronal apoptosis and neurogenesis

http://www.pnas.org/content/114/18/E3709.short?rss=1

 

Gut microbes linked to brain structure in people with irritable bowel syndrome

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170505151656.htm

 

Surprise communication found between brain regions involved in infant motor control

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504161510.htm

 

Our brains do change from early to mid-adulthood – ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821105445.htm

 

A heart–brain–kidney network controls adaptation to cardiac stress through macrophage activation

http://www.nature.com/nm/journal/v23/n5/full/nm.4326.html?foxtrotcallback=true

 

Sympathetic control of the brain circulation: Appreciating the complexities

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30114-5/fulltext?rss=yes

 

Implication of altered autonomic control for orthostatic tolerance in SCI

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30107-8/fulltext?rss=yes

 

Is “Allostasis” The Brain’s Essential Function?

http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2017/05/05/allostasis-brain-function/#.WaasP8hJZPY

 

Can Zapping the Vagus Nerve Jump-Start Immunity?

https://www.scientificamerican.com/article/can-zapping-the-vagus-nerve-jump-start-immunity/

 

Why Our Brains Are Split Into Right And Left

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2017/05/03/brains-split-left-and-right/#.Waas18hJZPY

 

Scientists Surprised to Find No Two Neurons Are Genetically Alike

https://www.scientificamerican.com/article/scientists-surprised-to-find-no-two-neurons-are-genetically-alike/

 

Evidence of role of vagal nerves as a monitor in the gastrointestinal-renal axis of natriuresis

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(16)30081-9/fulltext?rss=yes

 

Link between common brain disease and gut microbiome

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170510132009.htm

 

Understanding the architecture of our ‘second brain’

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170519124014.htm

 

The human sense of smell: It’s stronger than we think

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170511142020.htm

 

How neural stem cells can become blood vessels

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104008.htm

 

Gray matter density increases during adolescence, study finds

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170526084524.htm

 

Unexpected mechanism behind chronic nerve pain

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170601151906.htm

 

Vision keeps maturing until mid-life

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170529133701.htm

 

Seeing life in fast-forward: Visual brain predicts future events based on past experience

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170529090536.htm

 

Regional cerebral cortical thickness correlates with autonomic outflow

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30137-6/fulltext?rss=yes

 

Water kun je proeven met receptoren op de tong

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/06/water-kun-je-proeven-met-zuurreceptoren-op-de-tong-10953101-a1561902

 

Sleep Shrinks the Brain’s Synapses to Make Room for New Learning

https://www.scientificamerican.com/article/sleep-shrinks-the-brain-rsquo-s-synapses-to-make-room-for-new-learning/

 

‘De-pathologising’ the psychological responses to injury and pain

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30100-5/fulltext?rss=yes

 

Competitive soccer players have superior vision, study suggests

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170608202153.htm

 

Small group of neurons modulates the amount of insulin that the pancreas must produce

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607123938.htm

 

The importance of time and space in brain development and disease

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170613111652.htm

 

How blows to the head cause numerous small swellings along the length of neuronal axons

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612094058.htm

 

 

The mere presence of your smartphone reduces brain power, study shows

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170623133039.htm

 

Understanding how pain is bugging you

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170621120515.htm

 

When lovers touch, their breathing, heartbeat syncs, pain wanes, study shows

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170621125313.htm

 

New light shed on key player in brain development

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170621103154.htm

 

New findings reverse hypothesis of GABA neurodevelopment in schizophrenia

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620114106.htm

 

You Do Not Think Alone

https://www.scientificamerican.com/article/you-do-not-think-alone/

 

“Sense of smell is key factor in bird navigation, new study shows”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170829113839.htm

 

Ringing in ears keeps brain more at attention, less at rest, study finds”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170825124900.htm

 

Biopsychosociaal

 

Integrating osteopathic approaches based on biopsychosocial therapeutic mechanisms. Part 1

http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30031-7/fulltext?rss=yes

 

“Clinical and non-clinical depression and anxiety in young people: Review of HRV

http://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(16)30218-1/fulltext?rss=yes

 

Congruent bodily arousal promotes the constructive recognition of emotional words

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810017301551

 

What Do “Emotion” and “Mood” Actually Mean?

https://t.co/7QWnqIcE89

 

“How the emotions of others influence our olfactory sense”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170824101807.htm

 

4 Ways Going to the Doctor Is Radically Changing

http://time.com/4887525/digital-doctors-telemedicine/?utm_source=time.com&utm_medium=email&utm_campaign=the-brief&utm_content=2017080911am

 

“Now and Zen: Lower prenatal stress reduces risk of behavioral issues in kids”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170816110136.htm

 

Roots of schizophrenia: Excess of methionine during pregnancy?”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170816100305.htm

 

When to Worry about Ringing in Your Ears

https://www.scientificamerican.com/article/when-to-worry-about-ringing-in-your-ears/

 

How do babies coordinate gestures, vocalization?

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170426093310.htm

 

Skin-to-skin contact after birth and the natural course of neurosteroid levels in newborns

https://www.nature.com/jp/journal/v37/n5/full/jp2016268a.html

 

Intestinal Inflammation and Suicidal Behavior

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)30957-5/fulltext?rss=yes

 

Impact of Biological Rhythms on Perinatal Anxiety

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)31074-0/fulltext?rss=yes

 

Dysregulated Diurnal Cortisol Pattern and Heightened Afternoon Cortisol in Bipolar Disorder

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)30832-6/fulltext?rss=yes

 

Insulin is a State Biomarker in Major Depressive Disorder: A Systematic Review

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)30828-4/fulltext?rss=yes

 

Associations between HRV and Emotion Regulation among Adolescents with Psychiatric Disorders

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)30994-0/fulltext?rss=yes

 

Common and Unique Neural Systems Underlying the Maintenance of Emotional Vs. Bodily Reactions

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)31065-X/fulltext?rss=yes

 

The Science of Laughter–and Why It Also Has a Dark Side

https://www.scientificamerican.com/article/the-science-of-laughter-and-why-it-also-has-a-dark-side1/

 

Behavior theory may offer key to ensuring infants are put to sleep safely – ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170821085638.htm

 

Understanding Mind-Body Interaction from the Perspective of East Asian Medicine

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/7618419/

 

Stress promotes generalization of older but not recent threat memories”

http://www.pnas.org/content/114/34/9218.short?rss=1

 

The Placebo Effect Is A Lie

https://medium.com/the-mission/the-placebo-effect-is-a-lie-61a26df35aae

 

Can’t touch this: The psychological effects of functional intimacy

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170509133047.htm

 

“Placebo effect is probably what we refer to as patient healing power”

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1770-8

 

Two types of empathy elicit different health effects

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170524152638.htm

 

Patient-important outcomes in decision-making: a point of no return

http://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(17)30542-5/fulltext?rss=yes

 

Mental models accurately predict emotion transitions [Psychological and Cognitive Sciences]

http://www.pnas.org/content/114/23/5982.short?rss=1

 

Babies born to mothers with sleep apnea have higher risk of adverse neonatal outcomes

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170604115749.htm

 

Too much stress for the mother affects the baby through amniotic fluid

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170529090530.htm

 

Body- and sex related problems are separate from other forms of psychological problems

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170529090534.htm

 

Why do those with autism avoid eye contact?

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170615213252.htm

 

Insomnia not purely psychological condition: Insomnia genes found

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612115358.htm

 

Is the placebo effect very powerful?

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2017/06/14/is-the-placebo-effect-very-powerful/

 

Broken heart: Physical stress is a risk factor

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620094549.htm

 

Your hands may reveal the struggle to maintain self-control

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706113518.htm

 

Pain, emotions and the placebo effect”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170829131224.htm

 

Origins of autism: Abnormalities in sensory processing at six months”

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170829113830.htm

 

Overig

 

Ready for Residency: A Bloomian Analysis of Competency-Based Osteopathic Medical Education

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2646762

 

Assessment tool to measure the clinical reasoning utilized during a live patient examination

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30768-8/fulltext?rss=yes

 

The use of standardised data collection in private physiotherapy practice

http://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(16)30767-6/fulltext?rss=yes

 

The digitization of medical knowledge

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504161520.htm

 

 

 

NVO
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853