Nieuwsbrief De Osteopaat – november 2018


Nieuwbrief najaar 2018

Openingsbericht

Voor u ligt alweer de derde SWOO-nieuwsbrief van het jaar, met opnieuw een selectie uit de grote hoeveelheid verschenen onderzoeken. We zien een duidelijke toename in het aantal publicaties over “softere” fenomenen. Dat is een positieve ontwikkeling voor ons vak. We bereiden ons inmiddels voor op het NVO-congres van mei volgend jaar, met als thema het Prikkelbare Darm Syndroom. We vlooiden de wetenschappelijke literatuur vast voor u uit en
hebben interessante onderzoeken én sprekers gevonden. Lees de komende maanden alvast alles over PDS, zodat u vast op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Veel leesplezier,
Sander Kales

Biomechanisch
Zijn migrainepatiënten geholpen met chiropractie?

Het doel van deze studie is om de prevalentie en de kenmerken van hun behandeling bij migraine patienten te evalueren.

Hoewel de klinische rol van manuele therapieën bij de behandeling van migraine onduidelijk is, is het gebruik van chiropractors voor deze aandoening te overwegen. Het doel van de studie is om de prevalentie en kenmerken van chiropractors die vaak patiënten met migraine behandelen, te evalueren.
Er werd een cross-sectioneel onderzoek gedaan. De onderzoekers verzamelden informatie over kenmerken van artsen, klinische managementkenmerken en praktijkinstellingen. Een secundaire analyse werd uitgevoerd onder 1869 chiropractors die rapporteerden over hun migrainepatiënten.
De onderzoekers concluderen dat er meer behoefte is aan primair onderzoek om de aanpak van hoofdpijn en migraine door chiropractors te beoordelen en de prevalentie, belasting en comorbiditeiten te begrijpen die geassocieerd zijn met migraine. Deze informatie is van belang om te helpen bij het informeren van migrainepatiënten over veilige, effectieve en gecoördineerde zorg.

Originele titel: The treatment of migraine patients within chiropractic: analysis of a nationally
representative survey of 1869 chiropractors
Auteurs: Moore C. et al
Verschenen in: BMC Complementary and Alternative Medicine, 4 dec 2017

Biomechanisch
Manuele therapie niet altijd beter

Manuele behandelingen gericht op verschillende regio’s (schouder, ribben) zijn bestudeerd bij patiënten die klagen over schouderpijn. Het is echter niet duidelijk of de verbetering van de klachten bij de patiënt het gevolg zijn van manueel therapie.

Het doel van de studie is om de werkzaamheid van thoracale manuele therapie en een placebo manuele behandeling te vergelijken voor patiënten met schouderstoornissen. Vier studies werden opgenomen in de systematische review. Meta-analyse toonde geen significant effect voor "pijn op dit moment" en "pijn tijdens beweging”. De conclusie luidt dat thoracale-manuele therapie hetzelfde effect heeft als de placebotherapie bij één behandeling, onder patiënten met schouderpijn en gemeten direct na de behandeling.

Originele titel: Thoracic manual therapy is not more effective than placebo thoracic manual
therapy in patients with shoulder dysfunctions: A systematic review with meta-analysis
Auteurs: Bizzarri P. et al.
Verschenen in: Muskuloskeletal Science and Practice. Volume 33, februari 2018

Circulatoir
Meningeale lymfatische vaten waardevol doelwit

Het bestaan ​​van lymfevaten in de hersenvliezen wijst op een relevante link tussen het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere immuunsysteem, die mogelijk het auto-immuunsysteem beïnvloedt.

Neuro-inflammatoire ziekten zoals multiple sclerose worden gekenmerkt door invasie van de hersenen door auto-reactieve T-cellen. Het bestaan ​​van lymfevaten in de hersenvliezen wijst op een relevante link tussen het CZS en het perifere immuunsysteem. Deze beïnvloeden mogelijk de auto-immuniteit. De onderzoekers demonstreren dat meningeale lymfevaten voldoen aan twee kritieke criteria: ze helpen bij de afvoer van componenten van het hersenvocht en stellen immuuncellen in staat om afwaterende lymfeklieren op een CCR7-afhankelijke manier te bereiken.
Op een diermodel met MS blijkt dat met name meningeale lymfevaten de ontstekingsreactie van hersenreactieve T-cellen doet verminderen. Deze bevindingen tonen aan dat meningeale lymfevaten ontstekingsprocessen het immuunsysteem van het CZS reguleren en een waardevol doelwit vormen voor therapeutische interventie.

Originele titel: CNS lymphatic drainage and neuroinflammation are regulated by meningeal lymphatic vasculature

Auteurs: Louveau A. et al.
Verschenen in: Nature Neuroscience volume 21, 2018

Circulatoir
Beroerte
Momenteel is het onbekend of de activiteit van beenmerg en leukocyten homogeen stijgt na een beroerte.

Aangeboren immuuncellen die worden aangewakkerd voor ontstekingslocaties hebben een korte levensduur en zijn afkomstig van het merg. De productie van beenmerg en de afgifte van leukocyten neemt toe na een beroerte. Maar het is momenteel onbekend of de activiteit ervan homogeen stijgt in het gehele hematopoëtische systeem. Om deze vraag te beantwoorden, gebruikten de onderzoekers de schedel van muizen en het scheenbeen. Ze laten zien dat in de modellen van een beroerte en aseptische meningitis, schedel beenmerg afgeleide neutrofielen waarschijnlijk migreren naar het aangrenzende hersenweefsel. Dit is waarschijnlijker dan dat cellen in het scheenbeen verblijven. Deze waarnemingen wijzen op een directe lokale interactie tussen de hersenen en het beenmerg van de schedel door de hersenvliezen.

Originele titel: Direct vascular channels connect skull bone marrow and the brain surface
enabling myeloid cell migration
Auteurs: Harisson F. et al.
Verschenen in: Nature Neuroscience volume 21, 2018

Circulatoir
Neurologische basis voor chronisch vermoeidheidssyndroom
Toenemend bewijs toont aan dat er functionele en structurele afwijkingen te vinden zijn ​​in de hersenen van chronisch vermoeidheidssyndroompatiënten. Dit suggereert dat het centrale zenuwstelsel (CZS) betrokken is en dat er bij tenminste sommige patiënten sprake is van een ​​onderliggende neurologische basis.

De onderliggende pathofysiologie van het chronisch vermoeidheidssyndroom blijft onbegrepen. Er zijn momenteel geen genezende behandelingen voor deze aandoening. Toenemend bewijs uit neuro-imaging onderzoeken geeft echter aan dat functionele en structurele afwijkingen bestaan ​​in de hersenen van deze patiënten. Dit suggereert dat het CZS betrokken is en dat er bij tenminste sommige patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom een ​​onderliggende neurologische basis te vinden is.
In het huidige artikel speculeren Wostyn et al dat een paravasculaire disfunctie, die toxische opbouw in het CZS veroorzaakt, verantwoordelijk zou zijn voor ten minste enkele gevallen van chronisch vermoeidheidssyndroom. Hoewel recent bewijsmateriaal aangeeft dat ten minste sommige patiënten baat hebben bij de afvoer van hersenvocht, zijn er verdere studies nodig om deze bevinding te bevestigen. Maar ook om te bepalen of dit kan worden toegeschreven aan verbetering van de paravasculaire stroom en interstitiële vloeistof afvoering. Als dit wordt bevestigd, zou dit veel mogelijkheden bieden voor de toekomstige behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom.

Originele titel: The putative glymphatic signature of chronic fatigue syndrome: A new view on
the disease pathogenesis and therapy
Auteurs: Wostyn P. et al.
Verschenen in: Elsevier: Medical Hypotheses Volume 118, september 2018

Metabolisch
De metabole rol van de afferente vagale innervatie
Deze review laat zien wat leidt tot het begrijpen van het afferente vagale systeem en onderzoekt zijn rol in de gastro-intestinale regulatie van de eetlust en glucose homeostase.

De review concludeert dat vagale afferente zenuwuiteinden innerveren in lagen van de gastro-intestinale wand. Daar nemen ze voeding-gerelateerde hormonale en/of mechanische signalen waar. Er vindt neuronale transmissie plaats naar het centrale zenuwstelsel om de metabole homeostase te beïnvloeden. Voedingsafhankelijke hormonale en mechanische stimulatie in de maag en de darmen reguleert voedingsopname via het afferente vagale netwerk. Hormonale stimulatie in de darmen reguleert weer de glucose homeostase via het vagale afferente netwerk.
Verder biedt beïnvloeding van voedingsafhankelijke en vurende vagaal-afhankelijke afferenten mogelijk een nieuwe therapeutische strategie voor obesitas en diabetes.

Originele titel: The metabolic role of vagal afferent innervation
Auteurs: T. M. Zaved Waise, Helen J. Dranse & Tony K. T. Lam
Verschenen in: Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, volume 15, 2018

Neurologisch
Pijnverwachting stuurt de pijnervaring van kinderen
Deze studie versterkt de observatie dat pijnverwachting de pijnervaring van kinderen stuurt.

Objectieve naturalistische onderzoeken (naturalistische observatie is een onderzoeksinstrument waarbij het individu geobserveerd wordt in zijn natuurlijke omgeving zonder beïnvloeding van de onderzoeker) suggereren dat verwachting van negatieve ervaringen zoals pijn vooral bij angstige kinderen sterke effecten teweeg brengen. Bij gezonde volwassenen beïnvloedt verwachting de ervaring van pijn.
Deze studie gebruikte experimentele methoden om de effecten van verwachting van pijn te vergelijken bij volwassenen, gezonde kinderen en kinderen met een angststoornis. In de onderzoeksprocedure werden geluidssignalen gekoppeld aan pijnlijke warmteprikkels. Eén signaal voorspelde weinig pijnstimulatie; de andere hoge pijnstimulatie. Tijdens de test werd elk signaal gevolgd door een medium pijnlijke warmteprikkel. Vergeleken werd de geconditioneerde verwachtingseffecten op pijn in de drie groepen. Alle participanten vertoonden een sterk effect op verwachting op de pijn. Er was geen invloed te zien in leeftijd of mate van angst op de verwachte pijn.

Originele titel: Anticipatory effects on perceived pain: Associations with development and
anxiety.
Auteurs: Michalska, Kalina J., Ph.D., Feldman, Julia S., B.A., Abend, Rany, Ph.D., Gold, Andrea L.,
Ph.D., Dildine, Troy C.B.A., Palacios-Barrios, Esther E., B.A., Leibenluft, Ellen, MD, Towbin,
Kenneth E., MD; Pine, Daniel S., MD; Atlas, Lauren Y., Ph.D.
Verschenen in: Psychosomatic Medicine, 30 mei 2018

Neurologisch
Draaierigheid veroorzaakt door de oogspieren
Vestibulo-ocular reflex (VOR) duizeligheid die geassocieerd wordt met draaierigheid werd voorheen geïnterpreteerd als zijnde vestibulair van origine. Maar er zijn veel tegengestelde bevindingen.

Begrijpen hoe visuele informatie wordt gebruikt om het evenwicht te bewaren, helpt ons om op een andere manier te kijken naar de oorzaken achter draaierigheid. In dit artikel wordt bekeken hoe binoculair kijken mogelijk is voor precieze beelden door een complex oculomotor systeem en de proprioceptie van de externe oculaire spieren.
De proprioceptie van deze spieren lijkt een effect te hebben op de motor efferenten van het lichaam. Oculomotor activiteit gedurende het kijken is niet alleen belangrijk voor het kijken, maar ook voor het uitvoeren van lichaamsbewegingen. Een fout in de oculomotor afferenten geeft een reactie op het foute signaal. Dit kan problemen geven voor het in balans blijven gedurende beweging.

Originele titel: Visual vertigo: Vertigo of oculomotor origin
Auteur: Seong Chin
Verschenen in: Medical Hypotheses, volume 116, juli 2018

Neurologisch
Pupilreflex als diagnosticum voor autisme
Kleine kinderen (9 – 10 maanden) die later de diagnose autisme kregen, reageerden sterker op plotselinge veranderingen in licht.

De onderzoekers bekeken de pupilreflex bij 9- tot 10-maanden oude baby’s. Deze reflex is een basaal mechanisme dat bepaalt hoeveel licht de retina bereikt. Ze deden dit nadat onderzoek had uitgewezen dat kinderen die op 3-jarige leeftijd voldeden aan de criteria voor autisme een sterkere constrictie van hun pupil vertoonden, dan kinderen die niet voldeden aan de criteria voor autisme. En belangrijk, de grootte van de pupil constrictie bij de 9- tot 10-maanden oude kinderen was geassocieerd met de sterkte van de symptomen van autisme bij de follow up.

Originele titel: Enhanced pupillary light reflex in infancy is associated with autism diagnosis in
toddlerhood.
Auteurs: Pär Nyström, Teodora Gliga, Elisabeth Nilsson Jobs, Gustaf Gredebäck, Tony Charman,
Mark H. Johnson, Sven Bölte & Terje Falck-Ytter
Verschenen in: Nature Communications, volume 9, 1678 (2018)

Neurologisch
Energieverbruik regelt het sympatische zenuwstelsel
Het sympatische zenuwstelsel, en niet de witte bloedcellen, is uitermate belangrijk in de regulatie van energieverbruik en thermogenesis.

Dit onderzoek levert belangrijke inzichten op over thermogenesis: hoe het lichaam de warmteproductie reguleert. Een proces dat momenteel intensief onderzocht wordt in relatie tot de behandeling van diabetes en obesitas.
Adaptieve thermogenesis is het proces waarbij warmte geproduceerd wordt in reactie op een koude prikkel. Dit proces wordt gestuurd door het sympathische zenuwstelsel, met als belangrijkste neurotransmitter catecholamine norepinephrine (NE). NE bewerkstelligt thermogenesis via β3-adrenergische receptoren waardoor bruin vetweefsel geactiveerd wordt en wit vetweefsel omgezet wordt in bruin vetweefsel.
Recente studies rapporteren dat activatie van macrofagen in reactie op interleukine (IL)-4 stimulatie de expressie van tyrosine hydroxylase (TH) teweeg brengt. Dit is een belangrijk enzym in het catecholamine synthese proces. Deze activatie is een andere bron van lokaal geproduceerde catecholamines gedurende het thermogenese proces.
De onderzoekers concluderen dat de geactiveerde macrofagen geen relevante hoeveelheden catecholamine produceren, en daarom, zeer waarschijnlijk, geen directe rol spelen in het vetmetabolisme of in adaptieve thermogenesis.

Originele titel: Alternatively activated macrophages do not synthesize catecholamines or
contribute to adipose tissue adaptive thermogenesis.
Auteurs: Katrin Fischer, Henry H Ruiz, Christoph Buettner
Verschenen in: Nature Medicine volume 23, 2017

Biopsychosociaal
Is orgaanfunctie gekoppeld aan geestesziektes?
Morchiladze postuleert de hypothese dat signalen vanuit de organen tijdens waaktoestand weggedrukt worden door externe informatie. Bij slaap komt deze orgaaninformatie in de vorm van dromen tot ons. Bij verschillende psychiatrische beelden zien we een verstoring van het wegdrukken en komt de orgaaninformatie bij vol bewustzijn door: een psychose.

De neuronen die externe informatie verwerken tijdens waak, verwerken tijdens slaap de informatie vanuit de viscerale systemen. Wanneer de afwisseling van deze informatie tijdens waak en slaap faalt, dan kan dit zich manifesteren als geestesziekte. Als tijdens dromen het bewustzijn niet helemaal weg is, dan kan informatie vanuit de organen het bewustzijn binnenkomen in de vorm van dromen. Tevens is er een correlatie tussen psychoses en REM slaap gedrag.
Voor osteopaten heeft de orgaan functie een mogelijke relatie met slaappatronen en zelfs met dissociatieve toestanden.

Originele titel: Visceral theory of sleep and origins of mental disorders, Medical Hypotheses
Auteurs: M.M. Morchiladze, T.K. Silagadze, Z.K. Silagadze,
Verschenen in: doi: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2018.07.023 2018

Biopsychosociaal
Spiritualiteit en osteopathie
Er is een groeiende belangstelling voor een spiritueel aspect van gezondheidszorg. Toch is er weinig onderzoek gedaan naar het potentiële spirituele aspect binnen de osteopathische praktijk. Bacon stelt nu drie thema’s voor voor het definiëren van spiritualiteit in het domein van de osteopathie.

Bacon gebruikte een fenomenologische kwalitatieve onderzoeksopzet. Vijf osteopaten zijn geïnterviewd om spiritualiteit in hun praktijk voering te definiëren. Bacon identificeert drie thema’s: een holistische benadering van welzijn waarbij zelfgenezing en de lichaam en geest connectie belangrijk zijn; de therapeutische relatie waarbij verbinding en zelfbewustzijn van de therapeut van belang zijn; en tot slot intuïtie waarbij door aanraking er intuïtief kennis
overdracht kan plaats vinden.
Hij pleit ervoor om de psycho-sociale-spirituele aspecten mee te nemen in de osteopathische benadering.

Originele titel: Investigating practitioners' perceptions of the role of spirituality in osteopathic
practice using Interpretative Phenomenological Analysis
Auteurs: Bacon S, Roe CA
Verschenen in: International Journal of Osteopathic Medicine 2018

Biopsychosociaal
Lichamelijk map van emoties
Nummenmaa heeft de “gevoelsruimte” gedefinieerd door 100 verschillende gevoelens (zowel cognitief als affectief), lichamelijke sensaties en ziektebeelden te combineren in een raamwerk.

1026 deelnemers vulden vragenlijsten in over gevoel, lichamelijke sensaties en cognitieve aspecten. Dit is gecombineerd met 9281 hersenbeeld studies. Nummenaa vormde vijf gevoelsclusters: positieve, negatieve emoties, cognitieve processen, lichamelijke toestanden, ziektes en homeostatische toestanden. Hij concludeert dat mensen hun gevoelstoestand organiseren door somatosensorische en insulaire signalen te combineren.
Hier ligt voor ons osteopaten een mogelijke onderzoekslijn: osteopaten kunnen het emotionele spectrum combineren met lichamelijk functioneren.

Originele titel: Maps of subjective feelings
Auteurs: Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K.
Verschenen in: Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(2), 646-651.

Biopsychosociaal
Kleine hersenen zijn sterk verbonden met doorsnee geestesziektes
Het is tegenwoordig een trend om psychopathologische aanleg te combineren met corticale functies (de p-factor genoemd). Romer pleit ervoor om hier ook de kleine hersenen in mee te nemen.

1426 Universiteitsstudenten ondergingen CT scans om de verschillende hersendelen te combineren met hersenfunctie-testen. Er blijkt een relatie te bestaan tussen de afname van grijze stof in de cortex en cerebellaire (VIIb) en die van witte stof in de pons. De personen met deze hersenbeelden vertonen een toegenomen aanleg voor psychopathologie.
Informatie over de kleine hersenen en hun motorische en emotionele functioneren, kunnen gecombineerd worden met data over basicranium functioneren, om te kijken of er een correlatie is.

Originele titel: Structural alterations within cerebellar circuitry are associated with general
liability for common mental disorders
Auteurs: Romer, A. L., Knodt, A. R., Houts, R., Brigidi, B. D., Moffitt, T. E., Caspi, A., & Hariri, A. R.
Verschenen in: Molecular psychiatry, 23(4), 1084, 2018.

 

Verder verschenen

Een overzicht van recent verschenen onderzoeken waaruit de redactie voor deze nieuwsbrief een selectie maakte: 

Biomechanisch (Fascia)

A search for cleft palates cause reveals a map of the facial genome
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180501130827.htm

Effects of manual therapy on the diaphragm in asthmatic patients: A randomized pilot study
https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30151-
7/fulltext?rss=yes

Difference between Right and Left Facial Surface Electromyography in Healthy People
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/4069530/

Back in Control: A Spine Surgeon’s Roadmap Out of Chronic Pain
https://brainworldmagazine.com/back-in-control-a-spine-surgeons-roadmap-out-of-chronic-
pain/

Head and neck positioning affects concussion risk
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822141049.htm

Nonuniformity in ligaments is a structural strategy for optimizing functionality
http://www.pnas.org/content/115/36/9008

Diagnosis of cervical and thoracic musculoskeletal spinal pain receptive to mechanical
movement strategies: a multicenter observational study
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1505328?af=R&journalCode=
yjmt20

Spinal manipulation treatment for low back pain associated with modest improvement in pain,
function
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170411130833.htm

The round ligament of the uterus: Questioning its distal insertion
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286011518300213?dgcid=rss_sd_all

Effectiveness of an Osteopathic Abdominal Manual Intervention in Pain Thresholds,
Lumbopelvic Mobility, and Posture in Women with Chronic Functional Constipation
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2018.0081

Twin research reveals which facial features are most controlled by genetics
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170419091621.htm

Is digital image correlation able to detect any mechanical effect of cranial osteopathic
manipulation? – A preliminary study"
https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30073-
1/fulltext?rss=yes

Most common shoulder operation is no more beneficial than placebo surgery
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720092518.htm

A Multidisciplinary Integrative Medicine Team in the Treatment of Chronic Low-Back Pain: An
Observational Comparative Effectiveness Study
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2018.0002

Effectiveness of an Osteopathic Abdominal Manual Intervention in Pain Thresholds,
Lumbopelvic Mobility, and Posture in Women with Chronic Functional Constipation
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2018.0081

The Lancet Low Back Pain series: A call to action for Osteopathy?
https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(18)30049-X/fulltext?rss=yes

Association between lumbopelvic pain and pelvic floor dysfunction in women: A cross sectional
study
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30180-7/fulltext?rss=yes&code=msksp-site

3D imaging and computer modeling capture breast duct development
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180614213618.htm

Why Sex and Gender Matter in Migraine
https://blogs.scientificamerican.com/voices/why-sex-and-gender-matter-in-migraine/

Waar komt die steek in mijn zij vandaan?
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/waar-komt-die-steek-in-mijn-zij-vandaan-a1602640

Biomechanical Effects of Lateral Bending Position on Performing Cervical Spinal Manipulation
for Cervical Disc Herniation: A Three-Dimensional Finite Element Analysis
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/2798396/

Early physical therapy benefits low-back pain patients
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180522225553.htm

Clinical measurement of gastrointestinal motility and function: who, when and which test?
https://www.nature.com/articles/s41575-018-0030-9

Revisiting Avicenna's (980–1037 AD) anatomy of the abdominal viscera from the Canon of
Medicine
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286011518300249?dgcid=rss_sd_all

New surgery for groin pain found to be more effective than physiotherapy
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180601134806.htm

Clinical reasoning in unimodal interventions in patients with non-specific neck pain in daily
physiotherapy practice, a Delphi study
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30207-8/fulltext?rss=yes

Floppy eyelids may be sign of sleep apnea
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619172919.htm

Can a Traditional Korean Manual Therapy Be a Complementary and Alternative Strategy for
Cervicogenic Dizziness? A Study Protocol for a Randomized Controlled Trial
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/1062593/

Comparison of high, medium and low mobilization forces for increasing range of motion in
patients with hip osteoarthritis: A randomized controlled trial
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30195-4/fulltext?rss=yes

Relationship between Tongue Temperature Estimated by Infrared Thermography, Tongue Color,
and Cold-Heat Pathological Patterns: A Retrospective Chart Review Study http://www.
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/6841460/

The Bottom Line on Fascial Treatments
View story at Medium.com

How tissues and organs are sculpted during embryogenesis
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180905140232.htm

Function of a mysterious component of the inner ear revealed
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180628151928.htm

Why internal scars won’t stop growing
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180712100527.htm

Embryonic gene regulation through mechanical forces
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180522114559.htm

Relationship between neck motion and self-reported pain in patients with whiplash associated disorders during the acute phase
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30341-2/fulltext?rss=yes

Physiotherapist-delivered Stress Inoculation Training for acute whiplash-associated disorders: A qualitative study of perceptions and experiences
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30243-1/fulltext?rss=yes

Circulatie (arterieel, veneus, lymfe)
Noise throws the heart out of rhythm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503101709.htm

Lymph node structural cells rein in human immune responses
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180905124743.htm

Heartbeat paces learning, study finds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180919111509.htm

Brain's lymphatic vessels as new avenue to treat multiple sclerosis
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180917135939.htm

Most major heart attacks occur in people with normal cholesterol, research finds"
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170412105837.htm

Blood flow in the heart revealed in a flash
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180709100000.htm

Excessive airway nerves tied to more severe asthma symptoms, study finds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180905161937.htm

Pulse wave analysis provides reliable information on heart health in young people
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180628105102.htm

The cardiac lymphatic system stimulates resolution of inflammation following myocardial infarction
https://www.jci.org/articles/view/97192

Why polluted air may be a threat to your kidneys
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180824150536.htm

Blood vessels instruct brain development
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180823140935.htm

I’m a Heart Doctor. Here’s Why I’m Wary of the New Apple Watch
View story at Medium.com

Inconsistent relation of nonlinear heart rate variability indices to increasing vagal tone in healthy humans
https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(18)30003-1/fulltext?rss=yes

Short and fragmented sleep linked to hardened arteries
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180826120751.htm

Growth in first 3 years of life affects respiratory health in children
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180831110342.htm

Special Like Starfish: The “Liquid Gold” Within the Umbilical Cord
https://brainworldmagazine.com/special-like-starfish-the-liquid-gold-within-the-umbilical-cord/

Short and long sleep durations lnked with excess heart age
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180604093121.htm

Role of the circadian system in cardiovascular disease
https://www.jci.org/articles/view/80590

Shear wave elastography of the cervical arteries: A novel approach to the assessment of cervical arterial wall stiffness. An investigation of psychometric properties and intra-rater reliability
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30356-4/fulltext?rss=yes

Reduced embryonic blood flow impacts extracellular matrix deposition in the maturing aorta
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dvdy.24635?af=R

Metabool (immunologisch, endocrien, nutriënten, bioenergetisch)
What Gorilla Poop Reveals About Our Own Lousy Diets

What Gorilla Poop Reveals About Our Own Lousy Diets

Children with existing allergies should be screened for an emerging, severe chronic food allergy
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180625122431.htm

Dramatic development of immune system after birth
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180823140941.htm

First gut bacteria may have lasting effect on ability to fight chronic diseases
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918114441.htm

Probiotica kunnen ook slecht zijn voor de darmflora
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/06/probiotica-kunnen-ook-slecht-zijn-voor-de-darmflora-a1615590

Characterization of pregnancy microbiome reveals variations in bacterial diversity
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180919133021.htm

Gut sense: Neural superhighway conveys messages from gut to brain in milliseconds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180920161011.htm

Air pollution affects thyroid development in fetuses
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180917101307.htm

A population of gut epithelial enterochromaffin cells is mechanosensitive and requires Piezo2 to convert force into serotonin release
http://www.pnas.org/content/115/32/E7632

Probiotic use is a link between brain fogginess, severe bloating
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180806095213.htm

Paediatric massage for treatment of acute diarrhoea in children: a meta-analysis
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-2324-4

IgA regulates the composition and metabolic function of gut microbiota by promoting symbiosis between bacteria
http://jem.rupress.org/content/215/8/2019?rss=1

Human gut study questions probiotic health benefits
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180906141640.htm

Our intestinal microbiome influences metabolism — through the immune system
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180621172437.htm

The biology of uterine fluid: How it informs the fetus of mom’ world
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622121913.htm

Gut microbiota regulates maturation of the adult enteric nervous system via enteric serotonin networks
http://www.pnas.org/content/115/25/6458

Newborns get infection protection, not just digestion, from gut bacteria
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420171906.htm

You are what your mother eats
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180524112337.htm

What are bacteria doing in the bladder?
https://www.nature.com/articles/s41585-018-0032-y

Naturopathic Approaches to Irritable Bowel Syndrome
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2018.0255

Most popular vitamin and mineral supplements provide no health benefit, study finds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180528171511.htm

Elevated prenatal anti-Müllerian hormone reprograms the fetus and induces polycystic ovary
syndrome in adulthood
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0035-5

New findings link estrogen and T cell immune response to autoimmune inflammation
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180531131116.htm

News flash about hot flashes: They can last longer than you think
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180531131121.htm

The role of diet in the aetiopathogenesis of inflammatory bowel disease
https://www.nature.com/articles/s41575-018-0022-9

Yet Another Study Says Vitamin Supplements Are Worthless

Yet Another Study Says Vitamin Supplements Are Worthless

How the food we eat affects biochemical signals in the gut
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180604112443.htm

Gut's 'taste buds' help school the immune system in the thymus
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718131142.htm

Childhood abuse linked to greater risk of endometriosis
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180717125826.htm

Intestinal virus study shows major changes associated with inflammatory bowel disease
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724174312.htm

Why do women get more migraines?
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180814075932.htm

How ugly marital spats might open the door to disease
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180815085903.htm

Eight and nine-year-olds experience poor body image as hormone levels rise
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180814101515.htm

Microbiota modulate ENS maturation
https://www.nature.com/articles/s41575-018-0040-7

Lentebaby’s lijken minder kans te hebben op allergieën, hooikoorts, astma en eczeem
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/14/lentebabys-lijken-minder-kans-te-hebben-op-
allergieen-hooikoorts-astma-en-eczeem-a1602804

Higher risks associated with vaginal birth after cesarean, although absolute risk small
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180507074234.htm

Microglial immune checkpoint mechanisms
https://www.nature.com/articles/s41593-018-0145-x

Body knows best: A natural healing mechanism for inflammatory bowel disease
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180530113115.htm

Gut gas linked to diarrhea
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180605154111.htm

Essential oils to fight bacterial infections
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180607100945.htm

The gut–liver axis and the intersection with the microbiome
https://www.nature.com/articles/s41575-018-0011-z

Evidence for the use of complementary and alternative medicines during fertility treatment: a
scoping review
https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-2224-7

Does eating dirty food and being exposed to the elements strengthen your immune system? Does
what doesn’t kill you really make you stronger?
Does eating dirty food and being exposed to the elements strengthen your immune system? Does what doesn’t kill you really make you stronger?

Ending a 40-year quest, scientists reveal the identity of hearing protein
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822130959.htm

New findings explain how melatonin promotes sleep
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180515113751.htm

Are the Benefits of Fish Oil Overrated?
https://www.scientificamerican.com/article/are-the-benefits-of-fish-oil-overrated/

Hypothesis: persistently normal tsh levels may be used to recognize patients with transient forms of hypothyroidism and to suggest tratment withdrawal
https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30267-6/fulltext?rss=yes

Variations in placental microbiota appear related to premature birth
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180518133622.htm

Gut instinct' may have been the GPS of human ancestors
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180613102027.htm

Vaginal microbiome may influence stress levels of offspring
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180709111140.htm

Lactase persistence may explain the paradoxical findings of high vitamin D concentrations in Europeans living in areas of low UV-B irradiation
https://www.nature.com/articles/s41430-018-0179-x

New treatments and therapeutic targets for IBS and other functional bowel disorders
https://www.nature.com/articles/s41575-018-0034-5

Listening to gut noises could improve diagnosis of irritable bowel syndrome
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180605103442.htm

Stunted childhood growth is associated with decompartmentalization of the gastrointestinal tract and overgrowth of oropharyngeal taxa
http://www.pnas.org/content/115/36/E8489

Targeting the gut to protect the heart
https://www.nature.com/articles/s41569-018-0078-9

Insulin gives an extra boost to the immune system
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180830113035.htm

Discovery of long-lived macrophages in the intestine
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180830113017.htm

The unexpected upside of E. coli
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180823140501.htm

A first look at the earliest decisions that shape a human embryo
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180523133350.htm

Neurologisch (autonoom, centraal en perifeer zenuwstelsel)
The Central Sensitization Inventory and Pain Sensitivity Questionnaire: An exploration of construct validity and associations with widespread pain sensitivity among individuals with shoulder pain
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30154-1/fulltext?rss=yes

Increased mechanosensivity of the greater occipital nerve in subjects with side-dominant head and neck pain – a diagnostic case-control study
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1480912?af=R&journalCode=yjmt20

Restless legs syndrome brain stimulation study supports motor cortex 'excitability' as a cause
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180829115526.htm

Centralization and directional preference: An updated systematic review with synthesis of previous evidence
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30206-6/fulltext?rss=yes

Hardwired for laziness? Tests show the human brain must work hard to avoid sloth
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918110928.htm

Sculpting the skull through neurosensory epithelial‐mesenchymal signaling
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dvdy.24664?af=R

Secret tunnels discovered between the skull and the brain
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180827180803.htm

Sensitivity to how others evaluate you emerges by 24 months
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180827091741.htm

Depressed patients see quality of life improve with nerve stimulation
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180821125457.htm

New information on brain areas linked to tactile sense and metacognitive ability
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180820104215.htm

Footwear habits influence child and adolescent motor skill development
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180711093150.htm

Found: A destructive mechanism that blocks the brain from knowing when to stop eating
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180822141029.htm

Mapping of magnetic particles in the human brain
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180731125604.htm

Prediction of long-term neurodevelopmental outcome in preterm infants using trajectories of general movement assessments
https://www.nature.com/articles/s41372-018-0173-0

Mapping of magnetic particles in the human brain
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180731125604.htm

Researchers solve mystery of how ALL enters the central nervous system
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718131131.htm

Scientists trigger hot flashes in female and male mice
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180710113456.htm

Brain arousal compound noradrenaline plays critical role in sensory perception
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180710110836.htm

Pucker up, baby! Lips take center stage in infants' brains
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180709132554.htm

Feeling young could mean your brain is aging more slowly
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180703110014.htm

Posterior parietal cortex contains a command apparatus for hand movements
http://www.pnas.org/content/114/16/4255.short?rss=1

Scientists solve the case of the missing subplate, with wide implications for brain science
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180621172430.htm

Femoral nerve excursion with knee and neck movements in supine, sitting and side-lying slump: An in vivo study using ultrasound imaging
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30237-6/fulltext?rss=yes

Both too much, too little weight tied to migraine
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170412181257.htm

Treating Pain without Pills
https://www.scientificamerican.com/article/treating-pain-without-pills/

Rare cells are 'window into the gut' for the nervous system
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622121916.htm

Evidence of a 'higher' state of consciousness?
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170419091624.htm

Brains of one-handed people suggest new organization theory
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420141849.htm

Can Anything Stop My Migraine?
https://www.scientificamerican.com/article/can-anything-stop-my-migraine/

Brain matures faster due to childhood stress
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180615094830.htm

Cross-cultural adaptation and validity of the Italian version of the Central Sensitization Inventory
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30220-0/fulltext?rss=yes

Is bulk flow plausible in perivascular, paravascular and paravenous channels?
https://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12987-018-0103-8

Mice brain structure linked with sex-based differences in anxiety behavior
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180522114630.htm

Increased helmet use in alpine sports fails to reduce risk of traumatic brain injury
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180614213630.htm

Spinal Fluid Evacuation May Provide Temporary Relief for Patients with Unexplained Widespread Pain and Fibromyalgia
https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30428-6/fulltext?rss=yes

Developing a new approach to persistent pain management in osteopathic practice. Stage 1: A feasibility study for a group course
https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(16)30033-5/fulltext?rss=yes

Are pain tolerance levels similar among groups of friends?
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180523104244.htm

Superslow Brain Waves May Play a Critical Role in Consciousness
https://www.scientificamerican.com/article/superslow-brain-waves-may-play-a-critical-role-in-consciousness1/

Effects of maternal obstructive sleep apnea on fetal growth: a case-control study
https://www.nature.com/articles/s41372-018-0127-6

Is "Dendritic Learning" How The Brain Works?

Is “Dendritic Learning” How The Brain Works?

Where the brain processes spiritual experiences
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180601170056.htm

Acute and chronic changes in myelin following mild traumatic brain injury
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180501085536.htm

Brain scientists identify 'cross talk' between neurons that control touch in mice
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180529132054.htm

Pain expectation is pain reality for children, research finds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180530113158.htm

Second brain' neurons keep colon moving

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180529132122.htm

The Possible Impact of Cervical Stenosis on Cephalad Neuronal Dysfunction
https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30484-5/fulltext?rss=yes

Assessment and management of Cauda Equina Syndrome
https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30211-X/fulltext?rss=yes

Discovery of new neurons in the inner ear can lead to new therapies for hearing disorders
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180912081258.htm

Pain response in babies' brains controlled in 'similar way to adults
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180911132104.htm

Mental imagery manages pain independent of opioid system
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910142505.htm

How a light touch can spur severe itching
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503142858.htm

Snorers suffer from nerve and muscle damage in the palate
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514095514.htm

Brain size mediates the association between height and cognitive ability
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514095539.htm

The headache of adapting to the cold, literally
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503142921.htm

To treat pain, you need to treat the patient
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180504103804.htm

Neuroinflammation seen in spinal cord, nerve roots of patients with chronic sciatica
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180509185451.htm

Biopsychosociaal
EEG signals accurately predict autism as early as 3 months of age
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180501085140.htm

Could Human Evolutionary Changes Be Behind Mental Disorders?

Could Human Evolutionary Changes Be Behind Mental Disorders?

Speeding progress in migraine requires unraveling sex differences
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180830084823.htm

The beliefs and attitudes of UK registered osteopaths towards chronic pain and the management of chronic pain sufferers – A cross-sectional questionnaire based survey
https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30110-4/fulltext?rss=yes

Doctors Grapple with High Suicide Rates in Their Ranks
https://www.scientificamerican.com/article/doctors-grapple-with-high-suicide-rates-in-their- ranks/

Je weet niet wat je niet weet – en dat leidt tot fouten en arrogantie
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/20/je-weet-niet-wat-je-niet-weet-en-dat-leidt-tot-fouten-en-arrogantie-a1610681

Father’s genes can impact motherly love
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180731141638.htm

How do you assess pain in children who can't express themselves?
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180802115645.htm

The role of physiological arousal for self-reported emotional empathy
https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(18)30028-6/fulltext?rss=yes

Chronic dizziness can result from, or trigger, psychiatric disorders
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180430102506.htm

Vacation time recharges US workers, but positive effects vanish within days, new survey finds
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180627155634.htm

Study of 800-million tweets finds distinct daily cycles in our thinking patterns
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180628115221.htm

Medical errors may stem more from physician burnout than unsafe health care settings
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180709101208.htm

Anger overlooked as feature of postnatal mood disorders
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180626113415.htm

Mind over matter: Amygdala circuit counteracts pain-driven emotion"
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180625130939.htm

What Fatherhood Does to Men’s Brains
https://brainworldmagazine.com/what-fatherhood-does-to-mens-brains/

EEG can determine if a depressed patient will do better on antidepressants or talk therapy
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180614213553.htm

Crooked bite may indicate early life stress
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170413161044.htm

Letter to the editor It is time look for new treatments for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD): Can sympathetic system modulation be an answer?
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(17)32054- 1/fulltext?rss=yes

Mother's attitude to baby during pregnancy may have implications for child’s development
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180612105757.htm

Placebo treatment facilitates social trust and approach behavior
http://www.pnas.org/content/115/22/5732

We Should Teach All Students, in Every Discipline, to Think Like Scientists
https://www.scientificamerican.com/article/we-should-teach-all-students-in-every-discipline-to-think-like-scientists/

What You See in a 3-D Scan of Yourself Could Be Upsetting
https://www.scientificamerican.com/article/what-you-see-in-a-3-d-scan-of-yourself-could-be-upsetting/

Why We Become So Attached to Our Belongings
https://www.scientificamerican.com/article/why-we-become-so-attached-to-our-belongings/

Motherhood and the Brain: The Science Behind Kissing, Cuddling, and Making It Better
https://brainworldmagazine.com/motherhood-and-the-brain-the-science-behind-kissing- cuddling-and-making-it-better/

Putting Healthcare Value into Perspective — A Father’s Point of View
View story at Medium.com

Motivation to move may start with being mindful
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514122420.htm

Can We Read a Person's Character from Facial Images?
https://blogs.scientificamerican.com/observations/can-we-read-a-persons-character-from-facial-images/

Mindfulness is key to tinnitus relief research reveals
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180702094054.htm

Maternal depressive emotion associated with children's sleep problem
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180605083034.htm

Symptoms worsen around menses for people with borderline personality disorder
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180531143106.htm

Overig
15-minute daily mile could enhance health of the world’s children
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180510115051.htm

Electronic health records fail because they are merely digital remakes of paper charts
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180523172303.htm

Osteopathy in a nutshell!

Practice Drift: Are There Risks When Integrative Medicine Physicians Exceed Their Scope?
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2018.29051.mlr

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853