Nieuwsbrief De Osteopaat – juli 2018


Nieuwbrief zomer 2018

Openingsbericht

Voor u ligt de tweede SWOO-nieuwsbrief van het jaar. Na een succesvol congres over migraine, waar de nieuwe SWOO-literatuurpagina gepresenteerd werd, is deze nieuwsbrief wederom gevuld met recent verschenen onderzoek. Zoals Francesco Ceretelli op het congres al zei, kunnen we steeds meer naar een Evidence Informed Practice gaan: uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek meenemen in de behandeling.

Veel leesplezier,

Sander Kales

 

Biomechanisch

Vrouwen vaker last na behandeling

Bij een kleine 2000 bezoeken aan de osteopaat werd gekeken hoe vaak patiënten direct na afloop bijwerkingen ervoeren. Dat bleek minder dan verwacht.

884 patiënten rapporteerden hun bevindingen bij 1847 bezoeken aan de osteopaat. Bij 45 van de 1847 bezoeken voelden patiënten zich slechter direct na de behandeling (2.5%). Pijn was het meest voorkomende negatieve effect. Vrouwen meldden dit vaker dan mannen. Conclusie uit dit onderzoek is dat de incidentie lager is dan voorheen werd aangenomen.

Originele titel: Characterizing Adverse Events Reported Immediately After Osteopathic Manipulative Treatment 
Auteurs: Degenhardt, B. F., Johnson, J. C., Brooks, W. J., & Norman, L.
Verschenen in: The Journal of the American Osteopathic Association, 118(3), 141-149

Biomechanisch

Systematische review naar effect op huilbaby’s

Negentien studies die gedaan zijn naar het effect van manuele therapie bij huilbaby’s wijzen op een positief effect.

Carnes heeft een systematische review gedaan van 19 studies naar het effect van de behandeling van huilbaby’s. Hij vond een gemiddelde bewijskracht van manuele therapieën voor het reduceren van huiltijd en verbeteren van de slaap. Er was weinig risico op nadelige bijwerkingen (0.7%) en deze bijwerkingen waren mild.

Uit eerder onderzoek bleek al dat aanraken een positief effect op huilen en slaap heeft. De exacte werking van de methoden zal nog verder onderzocht moeten worden. Is het een neurologisch, mechanisch, circulatoir, metabool of biopsychosociaal effect? Of een combinatie van deze?

Originele titel: Manual therapy for unsettled, distressed and excessively crying infants: a systematic review and meta-analyses
Auteurs: Carnes D, Plunkett A, Ellwood J, et al
Verschenen in: BMJ Open 2018;8

 

Biomechanisch

Mobiele nier is gezond

Mensen die voldoende bewegen, rapporteren minder klachten van hun urinewegen.

Er is gekeken of zitten een invloed heeft op urineweg klachten (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS). Ongeveer 70.000 Korean zonder LUTS werden gevolgd gedurende 2.5 jaar. Zij vulden vragenlijsten in over zitten en fysieke activiteit. Er bleek een significante correlatie te zijn tussen hoeveelheid bewegen, hoeveelheid zitten, en het optreden van LUTS. Dit bevestigt het osteopatisch perspectief dat het voor de functie van urinewegen en blaas van belang is dat de nier mobiel is.

Originele titel: Sitting time, physical activity and the risk of lower urinary tract symptoms: a cohort study
Auteurs: Park, H. J., Park, C. H., Chang, Y., & Ryu, S. (2018)
Verschenen in: BJU international

 

Metabool

Onontgonnen gebied

Lang werd aangenomen dat de menselijke blaas een steriel landschap vormde. Maar recent onderzoek wijst uit dat diverse bacteriën die in de blaas verblijven de incidentie en ernst van urologische aandoeningen beïnvloeden.

Uit gevoelige kweekmethoden en precieze 16S rRNA-gensequentiebepalingstechnieken blijkt dat de menselijke blaas een significant microbioom bevat. Deze bacteriën beïnvloeden pediatrische urologische ziekten. Het gaat volgens dit onderzoek om:

– Urineweginfecties: Een aantal studies wijzen op het verband tussen verminderde microbiële diversiteit en de incidentie van wat gewoonlijk urineweginfectie (UTI) of “dysbiose” wordt genoemd. Het is al langer bekend dat probiotica en dieetaanpassingen een rol kunnen spelen bij het voor zijn van veelvoorkomende urinewegaandoeningen.

– Urge-incontinentie: Hoewel de gegevens per studie verschillen, is de aanwezigheid van bacteriën in de urine, met name bepaalde bacteriesoorten – zoals Gardnerella, Staphylococcus, Streptococcus, Actinomyces, Aerococcus, Corynebacterium en Oligella – gekoppeld aan de incidentie en ernst van drang urine-incontinentie (UUI).

– Urolithiasis Calciumoxalaatstenen: dit is de meest voorkomende type niersteen. Deze hebben een microbioom dat verschilt van het urinaire microbioom. De onderzoekers vroegen zich af of de eigen bacteriële make-up van de steen kan helpen om herhaling van toekomstige nierstenen te voorspellen.

Originele titel: The Role of the Genitourinary Microbiome in Pediatric Urology: a Review
Auteurs: Gerber, D., Forster, C., Hsieh, M. 
Verschenen in: Current Urology Reports, 2018; 19 (1)

 

Metabool

Werken viscerale technieken wel?

Betrouwbaarheid van de diagnose en klinische werkzaamheid van viscerale osteopathie: een systematische review.

In 2010 wilde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de wetenschappelijke literatuur over de betrouwbaarheid van de diagnose en de klinische werkzaamheden van de technieken die worden gebruikt in viscerale osteopathie identificeren en beoordelen. Databases zijn doorzocht tot en met december 2017. Acht betrouwbaarheids- en zes effectstudies werden meegenomen. De analyse van de betrouwbaarheidsonderzoeken toont aan dat de diagnostische technieken die worden gebruikt in viscerale osteopathie onbetrouwbaar zijn. Wat de effectstudies betreft, vertoont de studie met de minste bias geen significant verschil voor de uitkomst.

Uit de resultaten van de systematische review concludeert zij dat er geen goed uitgevoerd en degelijk bewijsmateriaal is voor de betrouwbaarheid en de effectiviteit van viscerale technieken in de osteopathie.

Originele titel: Reliability of diagnosis and clinical efficacy of visceral osteopathy: a systematic review
Auteurs: Guillaud, A., Darbois, N., Monvoisin, R., en Pinsault, N.
Verschenen in: BMC Complementary and Alternative Medicine, 17 februari 2018

Circulatie

Onderzoek toont verband tussen hartaanvallen en IBS

Dat ontsteking een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van hartziekten is al langer bekend. Nu is het ook aangetoond.

Inflammatoire darmaandoeningen (IBS) is een verzamelnaam voor twee chronische ontstekingsaandoeningen die het maag-darmkanaal beïnvloeden, te weten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. IBS wordt vaak gediagnosticeerd in de leeftijd van 15-30 jaar.

Onderzoekers van het Harrington Heart & Vascular Institute hebben onlangs een drie jaar durend onderzoek afgerond onder ruim 22 miljoen patiënten. Ze vonden een sterk verband tussen IBS en de ontwikkeling van hartaandoeningen en hartaanvallen. Patiënten met IBS hebben ongeveer 23 procent meer kans op een hartaanval. Het hoogste risico bestond bij jongere patiënten (jonger dan 40 jaar). Eerdere leeftijd bij diagnose én vrouwelijk geslacht wordt geassocieerd met verhoogde niveaus van ontsteking en een meer agressief en invaliderende ziekte.

Gezien het feit dat meer dan 3 miljoen mensen (1,2 procent van de bevolking) in de Verenigde Staten lijdt aan IBS, kan een groot aantal van hen een hartaandoening hebben die onder de radar is gebleven. De studie benadrukt ook populaties die een verhoogd risico lopen, zoals jonge vrouwen en Afro-Amerikaanse patiënten. Zij zullen baat hebben bij nauwere monitoring en preventieve screening.

Originele titel: Link between heart attacks and inflammatory bowel disease: Research indicates strong role in development of cardiovascular disease
Auteurs: University Hospitals Cleveland Medical Center
Verschenen in: ScienceDaily, 6 March 2018

Biopsychosociaal

Is kniepijn gekoppeld aan depressie?

Een Japans onderzoeksteam publiceerde onlangs een onderzoek naar de effecten van kniepijn op depressie. Tot op heden hebben weinig studies zich gericht op hoe kniepijn en verminderde knie-functie zich tot depressie verhouden.

Knie artrose treft ongeveer 55 procent van de mensen ouder dan 40 jaar in Japan. Onderzoekers onderzochten informatie van 573 mensen in de leeftijd van 65 jaar of ouder die hebben deelgenomen aan de Kurabuchi-studie. Toen de studie begon (tussen 2005 en 2006) had geen van de deelnemers symptomen van depressie. Twee jaar later voltooide bijna allen van hen een follow-up gesprek. De deelnemers beantwoordden vragen over hun kniepijn en werden geëvalueerd voor symptomen van depressie.

Bijna 12 procent van de deelnemers ontwikkelden symptomen van depressie. Mensen die kniepijn ‘s nachts in bed ervaren, met het aantrekken van sokken of bij het in en uit de auto stappen hadden meer kans om symptomen van depressie te ontwikkelen, merkten de onderzoekers.

Originele titel: Association Between Knee Pain, Impaired Function, and Development of Depressive Symptoms
Auteurs: Sugai, K., Takeda‐Imai, F., Michikawa, T., Nakamura, T., Takebayashi, T., en Nishiwaki, Y.
Verschenen in: Journal of the American Geriatrics Society, 2018; 66 (3)

 

Biopsychosociaal

Een nieuwe behandeling tegen chronische pijn

7 tot 10 procent van de Fransen lijdt aan chronische neuropatische pijn, een aandoening waarvoor tot nu toe geen behandeling bestond. Tot onderzoekers ontdekten welk molecuul de boosdoener is.

Neuropatische pijn wordt veroorzaakt door een laesie in perifere zenuwen, als gevolg van ziekten zoals diabetes, kanker of gordelroos, of door trauma vanwege een ongeval of operatie. Onderzoekers van het Instituut voor Neurowetenschappen in Montpellier en het Laboratorium voor Therapeutische Innovatie in Straatsburg ontdekten welke rol het molecuul FLT3 speelt bij chronische pijn. Het molecuul staat bekend om zijn rol in verschillende bloedfuncties en wordt geproduceerd door de hematopoietische stamcellen die alle bloedcellen genereren.

In deze studie toonden onderzoekers aan dat immuun cellen in het bloed die de zenuw op de plaats van de laesie overspoelen, een ander molecuul synthetiseren en afgeven, FL, dat FLT3 bindt en activeert, en daarmee een kettingreactie veroorzaakt in het sensorische systeem dat tot de pijn leidt.

Onderzoekers creëerden een anti-FLT3-molecuul (BDT001) om zich op de FL-bindingssite te richten. Dit molecuul blokkeert de verbinding tussen FL en FLT3, en daarmee de keten van gebeurtenissen die leidt tot de chronische pijn. Ze ontwikkelden een nieuwe behandelmethode en testten die op dieren. Drie uur na de toediening verminderden neuropatische pijnsymptomen zoals hyperalgesie, een verhoogde gevoeligheid voor pijn, en allodynie (pijn veroorzaakt door stimuli die normaal geen pijn veroorzaken). Een enkele dosis hield de pijn 48 uur weg.

Originele titel: Inhibition of neuronal FLT3 receptor tyrosine kinase alleviates peripheral neuropathic pain in mice 
Auteurs: Rivat, C., Sar, C., Valmier, J. et al
Verschenen in: Nature Communications, 2018; 9 (1)

 

Biopsychosociaal

Door de tempratuur van je neus je stressniveau bepalen

Gezichtstemperaturen zoals de temperatuur van je neus kunnen gemakkelijk gemeten worden met behulp van een niet-invasieve thermische camera. Deze kan zo mentale belasting meten.

Als we volledig gericht zijn op een taak en het autonome zenuwstelsel het overneemt, verandert onze ademhalingsfrequentie. Het lijkt erop dat als de mentale vraag toeneemt, de bloedstroom verlegd wordt van het gezicht naar de hersenschors, alhoewel dat nog nader onderzocht moet worden.

De niet-invasieve thermische camera biedt uitkomst. Op een niet-indringende manier de cognitieve werkbelasting kunnen meten, is met name relevant voor mensen die werkzaam zijn in beroepen die hoge eisen stellen aan cognitieve vermogens. Zo kan tijdig worden ingegrepen als de belasting te hoog dreigt te raken met mogelijk tragische fouten tot gevolg.

Originele titel: Physiological Parameter Response to Variation of Mental Workload
Auteurs: Marinescu, A.C., Sharples, S., Ritchie, A., C., Sánchez López, T., McDowell, M.,  Morvan, H. P.
Verschenen in: Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2017; 60 (1): 31

 

Biopsychosociaal

Elkaars handen vasthouden kan pijn verlichten

Als partners elkaars hand vasthouden, lopen hun hersengolven synchroon en kan de pijn van een partner afnemen.

Onderzoekers aan de universiteit van Colorado testten 22 koppels in de leeftijd van 23 tot 32 jaar die minstens een jaar samen waren. Ze werden blootgesteld aan meerdere scenario’s van twee minuten, samen zitten niet aanraken; samen zitten hand in hand; en zittend in aparte kamers. Daarna herhaalden ze de scenario’s terwijl de vrouw werd blootgesteld aan milde pijn op haar arm.

De studie laat zien dat wanneer partners elkaars hand vasthouden, hun hersengolven synchroon lopen en de pijn van een partner kan afnemen. Ook ontdekten ze dat wanneer een partner meer empathie toont voor een partner in pijn, hun hersengolven in elkaar overgaan en de pijn neemt af.

Deze studie is het nieuwste in een groeiend aantal onderzoeken naar een fenomeen dat bekend staat als ‘interpersoonlijke synchronisatie’. Dit is het eerste onderzoek dat kijkt naar hersengolfsynchronisatie in de context van pijn en biedt nieuw inzichten in de rol die hersen-tot-hersenkoppeling kan spelen in pijnvermindering door aanraking.

Originele titel: Holding hands can sync brainwaves, ease pain, study shows
Auteurs: University of Colorado at Boulder. Original written by Lisa Ann Marshall
Verschenen in: ScienceDaily. ScienceDaily, 1 March 2018

Overige

Fouten maken hoort erbij

Een belangrijk inzicht uit de gedragswetenschappen is dat mensen de neiging hebben om telkens dezelfde vuistregels te hanteren bij het nemen van beslissingen. Dat betekent helaas wel dat bij fouten de kans op herhaling op de loer ligt.

Omdat veel van de fouten die we maken systematisch zijn, kan het toepassen van inzichten uit gedragswetenschappen op het ontwerpen van zorgsystemen zorgprofessionals helpen om fouten te vermijden. Wat ook helpt is om een cultuur te creëren waarin het melden van fouten wordt gestimuleerd.

De auteurs geven vier adviezen:

1 Vergroot de accountability. Wanneer ons gedrag wordt gemonitord of geëvalueerd, hebben we minder kans om ons te misdragen.
2 Zorg ervoor dat het beloningssysteem het toegeven van fouten bevordert. Het melden van een fout moet het begin zijn van een gesprek waarbij zowel de arts als de instelling beoordeelt wat ze beter had kunnen doen.
3 Voer regelmatig gesprekken over medisch professionalisme. Onderzoek toont aan dat ons herinneren aan onze integriteit ons helpt om ons gedrag te verbeteren.
4 Geef zelf het goede voorbeeld door fouten toe te geven.

Originele titel: Health Care Professionals Make Mistakes, and That’s Okay
Auteurs: Melvaer Paulin, I., Marash, C., en Ortega, R. 
Verschenen in: Scientific American, 25 April 2018

Verder verschenen

Een overzicht van recent verschenen onderzoeken waaruit de redactie voor deze nieuwsbrief een selectie maakte: 

Biomechanisch (Fascia)

When the eyes move, the eardrums move, too

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123171437.htm

 

Core competencies in osteopathy: Italian register of osteopaths proposal

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(18)30035-X/fulltext?rss=yes

 

The effect of medical and operative birth interventions on child health outcomes in 28 days to 5 years of age

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/birt.12348

 

Hip extensor mechanics and the evolution of walking and climbing capabilities in humans, apes, and fossil hominins

http://www.pnas.org/content/115/16/4134

 

Managing chronic pain with light

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180424083904.htm

 

Study shows men and women tear ACL the same way in non-contact injury

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180418092031.htm

 

The Lancet Low Back Pain series: A call to action for Osteopathy?

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(18)30049-X/fulltext?rss=yes&code=ijosm-site

 

Immediate and short-term effects of mulligan concept positional sustained natural apophyseal glides on an athletic young-adult population classified with mechanical neck pain: an exploratory investigation

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1460965?af=R&journalCode=yjmt20

 

The attitudes and beliefs of UK osteopaths towards the management of low back pain: A cross-sectional study

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30115-3/fulltext?rss=yes

 

Publisher Correction: A craniofacial–specific monosynaptic circuit enables heightened affective pain

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0103-7

 

The challenges and opportunities of using patient reported outcome measures (PROMs) in clinical practice

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(18)30001-4/fulltext?rss=yes&code=ijosm-site

 

Osteopathic clinical reasoning: An ethnographic study of perceptual diagnostic judgments, and metacognition

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30121-9/fulltext?rss=yes&code=ijosm-site

 

Waarom groeien veel ouderen in een bochel?

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/waarom-groeien-veel-ouderen-in-een-bochel-a1595975

 

Morphometric changes of the cervical intervertebral foramen: A comparative analysis of pre-manipulative positioning and physiological axial rotation

https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(18)30036-5/fulltext?rss=yes

 

Muscle Energy Technique Versus Corticosteroid Injection for Management of Chronic Lateral Epicondylitis: Randomized Controlled Trial With 1-Year Follow-up

https://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(13)00453-X/fulltext

 

Association of Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain

https://t.co/TpWtkzTBGq

 

Do the key prognostic factors for non-specific neck pain have moderation effects?

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(17)31272-0/fulltext?rss=yes&code=ymehy-site

 

Why babies need to move in the womb

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312104014.htm

 

McKenzie mechanical syndromes coincide with biopsychosocial influences, including central sensitization: a descriptive study of individuals with chronic neck pain

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1439672?af=R&journalCode=yjmt20

 

Global burden of low back pain

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180321130901.htm

 

Genetic analysis uncovers the evolutionary origin of vertebrate limbs

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180319120526.htm

 

Frontal sinus ontogeny and covariation with bone structures in a modern human population https://

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmor.20817?af=R&

 

Circulatie (arterieel, veneus, lymfe)

Zebrafish study hints at possible connection between autism and migraine meds

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180124141550.htm

 

Given that adults don’t have a functional thymus, how do T cells reconstitute after a bone marrow transplant?

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2018/02/14/given-that-adults-dont-have-a-functional-thymus-how-do-t-cells-reconstitute-after-a-bone-marrow-transplant/

 

Post-ligation cardiac syndrome is associated with increased morbidity in preterm infants

https://www.nature.com/articles/s41372-018-0056-4

 

Menstrual chest pain, spontaneous coronary dissection, and takotsubo syndrome: Any connections?

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30039-2/fulltext?rss=yes&code=ymehy-site

 

Dissecting Spontaneous Cerebrospinal Fluid Collection

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30008-2/fulltext?rss=yes&code=ymehy-site

 

Atherosclerosis is a vascular stem cell disease caused by insulin

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30030-6/fulltext?rss=yes&code=ymehy-site

 

Metabool (immunologisch, endocrien, nutriënten, bioenergetisch)

Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism

http://www.pnas.org/content/115/4/E715

 

Humans and others exposed to prenatal stress have high stress levels after birth

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410161135.htm

 

The Complex World of Cancer Pathways Explained in One Giant Infographic

http://medicalfuturist.com/the-complex-world-of-cancer-pathways/

 

Current understanding of the human microbiome

https://www.nature.com/articles/nm.4517

 

Estradiol Modulation of Female Adolescent Emotion Regulation

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31033-3/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

The Association Between Mother-Infant Attachment Disorganization and Cortisol Attunement”

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31032-1/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Spontaneous Eye Blink Rate: A Good Proxy for Dopamine?

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30896-5/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Depression Severity Over 18 Months in Adolescent Girls is Associated With Stress-Linked Cortical Morphometry

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30390-1/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Thyroid Hormones and Their Influence on Expression in Humans and an Animal Model of Trauma Exposure”

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30337-8/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Baby brains reflect maternal inflammation

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0134-0

 

Scientists find molecular link between Vitamin A derivative and mouse intestinal health

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180222145010.htm

 

Direct effects of thyroid hormones on hepatic lipid metabolism

https://www.nature.com/articles/nrendo.2018.10

 

Body movements just need a ‘puff’ of dopamine to get started

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180131133201.htm

 

Quality of children’s sleep may affect eating habits and weight

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180126085445.htm

 

Air pollution linked to irregular menstrual cycles

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180125120441.htm

 

Vitamin D supplements could ease painful IBS symptoms

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180125110806.htm

 

More than 2,500 cancer cases a week could be avoided

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180323091000.htm

 

Growing evidence that probiotics are good for your liver

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180423085445.htm

 

Does playing in the dirt help kids develop a strong immune system?

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2018/04/15/does-playing-in-the-dirt-help-kids-develop-a-strong-immune-system/

 

Polycystic ovary syndrome: definition, aetiology, diagnosis and treatment

https://www.nature.com/articles/nrendo.2018.24

 

De uitputting van ME is niet te meten

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/30/niet-te-meten-uitputting-a1597751

 

An exploration of osteopaths’ views and experiences regarding the identification of, and provision of advice for, urinary incontinence in women: A qualitative study using framework analysis

https://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(17)30095-0/fulltext?rss=yes&code=ijosm-site

 

Facial color is an efficient mechanism to visually transmit emotion

http://www.pnas.org/content/115/14/3581

 

Characteristics and status of Korean medicine use in whiplash-associated disorder patients

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-2188-7

 

Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism

https://www.nature.com/articles/nrendo.2018.18

 

Symptoms of menopause — global prevalence, physiology and implications

https://www.nature.com/articles/nrendo.2017.180

 

How liver responds so quickly to food

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180209100650.htm

 

A new model for chronic diseases

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(17)30425-5/fulltext?rss=yes&code=ymehy-site

 

The association between caesarean delivery and the initiation and duration of breastfeeding: a prospective cohort study in China

https://www.nature.com/articles/s41430-018-0127-9

 

Blood biomarkers may allow easier detection, confirmation of concussions

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180420170602.htm

 

Biomarkers for irritable bowel syndrome

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180420122849.htm

 

arly first trimester maternal ‘high fish and olive oil and low meat’ dietary pattern is associated with accelerated human embryonic development

https://www.nature.com/articles/s41430-018-0161-7

 

Protein levels in spinal fluid correlate to posture and gait difficulty in Parkinson’s

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180220170357.htm

 

Chronic fatigue syndrome possibly explained by lower levels of key thyroid hormones

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180320084337.htm

 

How intestinal bacteria can affect your blood sugar and lipid levels

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410100937.htm

 

Low magnesium levels make Vitamin D ineffective

https://thedo.osteopathic.org/2018/02/jaoa-review-low-magnesium-levels-make-vitamin-d-ineffective/

 

Neurological

 

Pain pattern classification and directional preference for patients with neck pain

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1454087?af=R&journalCode=yjmt20

 

Contextual modulation of autonomic pain reactivity

https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30277-1/fulltext?rss=yes

 

Understanding the Motivational Side of Placebo Effects: Placebos Enhance Reward Sensitivity on the Neural and Behavioral Level

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30424-4/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Neuronal Chromatin Dynamics and Anxiety-Related Phenotypes Across the Estrous Cycle”

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30397-4/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Challenges of food allergies connected to personality traits for first time

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301103633.htm

 

Use of Lactobacillus spp. to Prevent Recurrent Urinary Tract Infections in Females

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30120-8/fulltext?rss=yes

 

ADHD drugs increase brain glutamate, predict positive emotion in healthy people

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180314110952.htm

 

Biopsychosociaal

Emotional orienting during interoceptive threat in orthostatic intolerance: Dysautonomic contributions to psychological symptomatology in the postural tachycardia syndrome and vasovagal syncope

https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30256-4/fulltext?rss=yes

 

Behavioural medicine and gastrointestinal disorders: the promise of positive psychology”

https://www.nature.com/articles/s41575-018-0001-1

 

It is high time to examine the psyche while treating IBD

https://twitter.com/swooOsteopathie

 

Who Invented the Mind–Body Problem?

https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/who-invented-the-mind-body-problem/

 

Prenatal stress changes brain connectivity in-utero

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180326110123.htm

 

The emotions we feel may shape what we see

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411090441.htm

 

Many parents of children with disabilities don’t make care plans, study finds

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180209170710.htm

 

Patient’s Decision to Disclose the Use of Traditional and Complementary Medicine to Medical Doctor: A Descriptive Phenomenology Study

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/4735234/

 

Safe-sleep recommendations for infants have not reduced sudden deaths in newborns

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214093655.htm

 

Moms who co-sleep beyond six months may feel more depressed, judged

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180228144434.htm

 

Babies who look like their father at birth are healthier one year later

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180305142418.htm

 

Emotional suppression reduces memory of negative events

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180313130632.htm

 

Is your smile male or female?

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180314125440.htm

 

This Optical Illusion Could Help to Diagnose Autism

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/03/15/optical-illusion-cylinder-autism/#.Wusw3YiFNPY

 

Toward Emotion Prosthetics: Emotion Regulation Through Wearable Vibroacoustic Stimulation

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31080-1/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Relationship Style in Major Depression and Bipolar Types I and II”

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30884-9/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Under Pressure – Is Therapy Refractory Depression a Disorder of CSF-Secretion?

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31069-2/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

More than 1 in 20 US children and teens have anxiety or depression

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180424184119.htm

 

Autonomic Nervous System Function and Emotion Regulation in Adolescent Non-Suicidal Self-Injury

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31057-6/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Pain pattern classification and directional preference for patients with neck pain

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2018.1454087?af=R&journalCode=yjmt20

 

Contextual modulation of autonomic pain reactivity

https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30277-1/fulltext?rss=yes

 

Understanding the Motivational Side of Placebo Effects: Placebos Enhance Reward Sensitivity on the Neural and Behavioral Level

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30424-4/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Neuronal Chromatin Dynamics and Anxiety-Related Phenotypes Across the Estrous Cycle”

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30397-4/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Challenges of food allergies connected to personality traits for first time

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301103633.htm

 

Use of Lactobacillus spp. to Prevent Recurrent Urinary Tract Infections in Females

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(18)30120-8/fulltext?rss=yes

 

ADHD drugs increase brain glutamate, predict positive emotion in healthy people

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180314110952.htm

 

Why Don’t Babies Smile from Birth?

https://blogs.scientificamerican.com/observations/why-dont-babies-smile-from-birth/

 

Brain Cells Communicate with Mechanical Pulses, Not Electric Signals

https://www.scientificamerican.com/article/brain-cells-communicate-with-mechanical-pulses-not-electric-signals/

 

Universal characteristics of evolution and development are inherent in fetal autonomic brain maturation

https://www.autonomicneuroscience.com/article/S1566-0702(17)30337-5/fulltext?rss=yes

 

Ear infections can lead to meningitis, brain abscess and other neurological complications”

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416142450.htm

 

Scientists uncover connection between post-natal sensory experiences and brain development”

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416124313.htm

 

Apgar scores in neonates predict risk of CP and epilepsy

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180208144812.htm

 

A neurochemical hypothesis for the origin of hominids [Anthropology]

http://www.pnas.org/content/115/6/E1108

 

Beyond Pain in Fibromyalgia: Limbic Related EEG-Neurofeedback Training Improves Sleep and Affect

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)31248-4/fulltext?rss=yes&code=bps-site

 

Chronic Vagus Nerve Stimulation Significantly and Uniquely Improves Quality of Life in Treatment-Resistant Major Depression

https://t.co/FJbm0ukYwh

 

How does the immune system interact with the nervous system?

https://tirumalaikamala.wordpress.com/2018/03/21/how-does-the-immune-system-interact-with-the-nervous-system/

 

Early life experiences influence DNA in the adult brain

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180322140945.htm

 

Pain’s origins may be significantly different in males and females

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180306115735.htm

 

Birth of new neurons in the human hippocampus ends in childhood

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307141356.htm

 

Is your stress changing my brain?

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308143212.htm

 

A new solution for chronic pain

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312084930.htm

 

Eliminated respiration-coupled oscillations in the brain as a possible link between adenotonsillar hypertrophy and cognitive impairment

https://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(17)31147-7/fulltext?rss=yes

 

Increased stress on fathers leads to brain development changes in offspring

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180216110547.htm

 

10 All-Natural Remedies for Pain Relief

http://brainworldmagazine.com/10-natural-remedies-pain-relief/

 

Alternative Medicine: Does It Do the Trick?

http://brainworldmagazine.com/alternative-medicine-trick/

 

Identification of brain’s painkilling region could lead to opioid alternatives

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180227090718.htm

 

Brain mechanisms that give The Iceman unusual resistance to cold

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180228164934.htm

 

Younger aged children with symptoms of ADHD have reduced brain size

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180326140252.htm

 

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853