Nieuwsbrief De Osteopaat – augustus 2016


Nieuwsbrief De Osteopaat Augustus 2016

NVO bestaat 30 jaar

Het is tijd voor een feestje. De Nederlandse Vereniging van Osteopaten bestaat dertig jaar. Dat vieren we met een tweedaags internationaal congres over het vinden van een integrale aanpak van SOLK (Somatische onbegrepen lichamelijke klachten). Dat is je hopelijk niet ontgaan. Vier met ons mee en geef je nu op: www.iciamups.com. En kom niet alleen. Neem een collega uit een ander vakgebied mee; die betaalt dan maar € 60,-.

                                                                                             Sander Kales

 

Biomechanisch model

“Still had gelijk met zijn nadruk op het belang van fascia”
De Britse Dr Leon Chaitow is dé specialist op het gebied van fascia-onderzoek. Hij laat vanuit zijn tweede huis op Corfu weten: “Lopend onderzoek bevestigt de nadruk die Andrew Taylor Still legde op het belang van fascia in de osteopathische beoordeling en behandeling. Ik zal op het congres een aantal recente onderzoeken aandragen om dat te bewijzen.”

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de fasciastructuren nauw betrokken zijn bij een groot aantal functies die vatbaar zijn voor manuele therapie bij disfunctioneren. De complexe fasciale functies zijn het best onderzocht in het veld van: biotensegrity, mechnotransduction, neurofysiologie, kracht-transmissie en de vloeistof-dynamiek. Vertaling van het huidige onderzoek biedt mogelijkheden voor goed toegepaste fascia georiënteerde manuele therapie bij pijnstillen; voor anti-inflammatoire effecten; verbeterde weefselherstel; verlaagde niveaus van fibrose/verklevingen/littekenvorming; verbeterde bloedsomloop, lymfe-drainage, houding, balans, mobiliteit en functie. Bovendien wijst het meest recente onderzoek naar de kritische noodzaak voor goede dosering. Zo is aangetoond dat mate, richting en duur van de belasting (druk/rek/dwarskracht) ook een tegengesteld effect kunnen hebben.

Klik hier voor het artikel van Leon Chaitow – Somatic dysfunction and fascia’s gliding potential

 

Biomechanisch model

Schleip over fascia

Zie hier een fascinerend, kort college van fascia-deskundige Robert Schleip, spreker op het congres, over het belang van fascia:

 

Biomechanisch model

Chronische buikpijn te lijf

Richard ten Broek doet onderzoek naar adhesies. Dat zijn littekens die na een operatie aan de binnenkant van het lichaam ontstaan. Twintig procent van de patiënten die een buikoperatie ondergingen, blijkt na een operatie chronische pijn te ontwikkelen.

Vaak zijn er ook verklevingen. Ten Broek onderzocht met nieuwe technieken of de verklevingen deze pijn veroorzaken. Dat blijkt inderdaad het geval. Chirurgisch is het een lastig probleem. Opnieuw opereren en de verklevingen losmaken kan helpen, maar er zijn ook belangrijke nadelen zoals risico’s op complicaties en terugkeer van de verklevingen. Patiënten komen daarom vaak terecht bij andere hulpverleners, zoals bij de osteopaat. Maar werkt de aanpak van osteopaten ook? Hij daagt osteopaten uit om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. “Effectieve niet-chirurgische behandelingen zijn erg belangrijk.” Ten Broek geeft aan niet precies te weten waaruit de behandeling van osteopaten bestaat, maar betwijfelt of het inwendige littekenweefsel met uitwendige technieken echt kunnen worden opgelost. “Dit weefsel is behoorlijk bestand tegen trekkrachten van buitenaf. Maar mogelijk geeft het wel verlichting van de symptomen.” Het lastige met pijn die veroorzaakt wordt door verklevingen, is dat die zich niet steeds op dezelfde plek en op dezelfde manier manifesteert. Betere diagnostiek is noodzakelijk. “Anders belanden patiënten op de grote hoop van patiënten met ongedefinieerde chronische buikpijn.”

Zie hier een filmpje over zijn onderzoek:

En lees hier het artikel dat hij hier eerder over publiceerde.

 

Bio-energetisch metabool

Maak de patiënt onderzoeker

“We moeten de patiënt zelf als onderzoeker gaan zien, want die is ervaringsdeskundige en kent zijn lichaam,” stelt Tjitske Bezemer.

Bezemer is oprichter van Immunowell. Het is haar droom om samen met anderen een antwoord te vinden op de vraag “Hoe krijg en houd je je immuunsysteem gezond?”. Voeding, slaapritme, (omgaan met) stress, levensgebeurtenissen en beweging hebben allemaal invloed op je welzijn en je ziekzijn. Alleen weten we vaak niet precies welke invloed. Stichting Immunowell wil dat onderzoeken door ervaringen van een grote groep patiënten met een immuunziekte te verzamelen.

Lees hier haar blog.

 

 

Neurologisch

Onbegrepen klachten bestaan niet

Dat zegt Bas de Cock, MD en gespecialiseerd in duizeligheid en tinnitus. Hij stelt dat wij als hulpverleners ziekten bij patiënten vanuit ons Westers denken zien als afgebakende entiteiten.

Tijdens onze opleiding ontwikkelt ieder zijn eigen paradigma op ziekte en gezondheid. Vaak hebben we daardoor slechts zicht op een deel van het geheel. “SOLK” vraagt om een nieuwe benadering. Op het congres legt De Cock aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bij mensen met chronische (onbegrepen) duizeligheid en tinnitus uit hoe gefragmenteerd we kijken. Wat heeft de patiënt nodig in de breedste zin van het woord om zich weer gezond en vitaal te voelen? En wat is het aandeel van de patiënt hierin? Moeten wij als hulpverleners veel meer naar buiten treden en samen gaan werken met hulpverleners met een andere blik? Wat vraagt dit van de gezondheidszorg en van ons als individuele behandelaar?

Lees hier een uitgebreid artikel over SOLK in NRC Handelsblad:

 

Biopsychosociaal

Onderzoek naar SOLK

Spreker op het congres professor Tim Olde Hartman is een van dé onderzoekers op het gebied van SOLK. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht Olde Hartman wat patiënten met SOLK van hun huisarts verwachten en wat ze aan zorg ontvangen.

Hij concludeert dat de meeste SOLK-patiënten een gunstige prognose hebben en dat het goed vaststellen van het aantal, de diversiteit en de ernst van de symptomen gedurende het eerste consult, huisartsen kan helpen in te schatten wat het risico is dat de symptomen zullen aanhouden. Maar hij constateert ook een mismatch tussen wat patiënten met aanhoudende SOLK-klachten verlangen aan zorg en wat zij ontvangen. Patiënten en huisartsen zijn het wel weer eens over het belang van een goede arts-patiënt relatie.

Proefschrift: klik hier

Nederlands stuk: klik hier

 

Biopsychosociaal

Heeft geluk invloed op je gezondheid?

Prof Ruut Veenhoven doet al een leven lang onderzoek naar geluk. Hij bestudeerde dertig onderzoeken om te zien of geluk invloed heeft op gezondheid.

Geluk blijkt ziektes niet te genezen. Maar geluk beschermt wel tegen allerlei ziektes. “Het effect van geluk op levensduur in een gezonde populatie is opvallend sterk”, concludeert hij in zijn onderzoek. Prof Veenhoven spreekt erover op de vrijdagochtend van het congres.

Lees hier het onderzoek.

 

Overige

Jenny Slatman ‘Het lichaam is een bewegend evenwicht’

Filosoof en fysiotherapeut Jenny Slatman is auteur van het boek ‘Vreemd lichaam’. Ze stelt dat de hedendaagse geneeskunde het lichaam als object ziet: het kan gemeten worden, het kan voldoen aan een norm, maar artsen zien niet de mens maar het onderdeel.

Dat komt door de Franse denker René Descartes (1596-1650). Hij zag het lichaam als een machine en het bewustzijn was wat die machine tot mens maakte. Terwijl die scheiding in de filosofie inmiddels achterhaald is, wordt ze in de medische praktijk nog steeds volop toegepast. Slatman maakt onderscheid tussen een lichaam hebben en een lichaam zijn.

Lees hier een artikel dat ze daarover schreef:

 

Mart Smeets nodigt u uit

Voor wie vroeg op vakantie was en daardoor het filmpje gemist heeft, Mart Smeets nodigt u uit om naar het congres te komen: klik hier

 

NVO
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht

 

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853