Juni 2015


Nieuwsbrief SWOO Juni 2015

De literatuur die via de nieuwsbrief verspreid wordt zal ingedeeld worden naar de domeinen zoals vermeld in het BCP, in navolging van het ECOP model:

   1. Biomechanisch (Fascia)
   2. Circulatie (arterieel, veneus, lymfe)
   3. Metabool (immunologisch, endocrien, nutriënten, bioenergetisch)
   4. Neurologisch (autonoom, centraal en perifeer zenuwstelsel)
   5. Biopsychosociaal.

 

Biomechanisch:
A.  Real-time visualisatie van het ontstaan van een caviteit in een gewricht na manipulatie.

Klassiek gezien werd het krakende geluid na een manipulatie geassocieerd met het inklappen van de gas bubbel in het gewricht. Dit onderzoek toont aan dat het “krakende geluid” het gevolg is van het ontstaan van een gas bubbel. Dit proces staat bekend als tribonucleatie. De distractie krachten zijn op dat moment groter dan de adherente krachten, hetgeen een negatieve druk creëert. Deze negatieve druk leidt tot gasvorming in een vloeistof en dus het vormen van een bubbel.

Kawchuk, G. N., Fryer, J., Jaremko, J. L., Zeng, H., Rowe, L., & Thompson, R. (2015). Real-Time Visualization of Joint Cavitation. PloS One, 10(4), e0119470. http://doi.org/10.1371/journal.pone 0119470

 

B.  Conservatieve therapie en helm therapie bij positionele craniale deformaties.

4378 Patienten (n=4378) met een plagiocephaly en/ of een brachtcephalie kregen een conservatieve behandeling (repositionerings therapie (n=383), hetgeen adviezen inhield of repositioneringstherapie met fysiotherapie(n=2998)) of helm therapie (n=997). 77% van de patiënten die conservatieve therapie ondergingen bereikte volledig herstel. 15% moest alsnog over naar de helmtherapie groep. Bij de helmtherapie bereikte 94% volledig herstel. De behandelingsmodaliteiten waren niet gerandomiseerd dus kan er niet geconcludeerd worden dat de ene vorm superieur over de ander is.

Statische krachten in het ontstaan zijn positie in utero en neonatale activiteiten (borstvoeding en voorkeursbeweging). Dynamische krachten zijn hersengroei en asymmetrische trek van gecontraheerde spieren.

Steinberg, J. P., Rawlani, R., Humphries, L. S., Rawlani, V., & Vicari, F. A. (2015). Effectiveness of Conservative Therapy and Helmet Therapy for Positional Cranial Deformation. Plastic and Reconstructive Surgery, 135(3), 833–842.

 

Circulatie:
A.  Analyse van volume van CSF en hersenweefsel bij een patient met hydrancephalie; een nieuwe hypothese voor CSF vorming.

De plexus choroideus werd altijd gezien als de klassieke plek waar CSF geproduceerd werd. Bij verschillende patiënten waarbij de plexi chorodei verwijderd zijn (klassieke benadering bij hydrocephalie in de jaren 90) ontwikkelde nog steeds een hydrocephalie. Dit onderzoek laat zien dat de hydrostatische en osmotische krachten op het niveau van de cerebrale en spinale netwerken , met een oppervlakte 5000 maal groter dan de plexi choroidei, de intracraniale vloeistoffen en afvalproducten in het centraal zenuwstelsel metabolisme reguleren.

Radoš, M., Klarica, M., Mučić-Pucić, B., Nikić, I., Raguž, M., Galkowski, V., et al. (2014). Volumetric analysis of cerebrospinal fluid and brain parenchyma in a patient with hydranencephaly and macrocephaly – case report. Croatian Medical Journal, 55(4), 388–393. http://doi.org/10.3325/cmj 2014.55.388

 

B. Verandering in pijn perceptie bij vrouwen met primaire dysmenorrhea na manipulatie van het bekken.

Deze RCT is gedaan met een therapie groep van n=20 en een sham groep bij vrouwen met dysmenorrhea. De behandeling bestond uit globale bekken manipulaties. Effecten die gemeten zijn waren: een verbetering van de zelf gescoorde mate van pijn van de behandel groep t.o.v. De controle groep en de behandelgroep had wel een verschil in serotonine niveau ten gunste van de behandelgroep.

Molins Cubero, S., Rodriguez-Blanco, C., Oliva-Pascual-Vaca, Á., Heredia Rizo, A. M., Boscá Gandía, J. J., & Ricard, F. (2014). Changes in Pain Perception after Pelvis Manipulation in Women with Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial. Pain Medicine, 15(9), 1455–1463. http:/ doi.org/10.1111/pme.12404

 

Metabool:
A.  Microbioom wordt beïnvloed door de wijze van bevalling en de lengte van de zwangerschap en is geassocieerd met adipositas.

Kinderen die via keizersnede geboren zijn of te vroeg geboren hebben later een microbiota profiel die hoog is in Bifidobacterium en Collinsella. Kinderen die dit profiel eerder kregen hadden ook een mindere gewichtstoename met 18 maanden en minder risico op gezondheid problemen later in het leven.

Dogra, S., Sakwinska, O., Soh, S.-E., Ngom-Bru, C., Brück, W. M., Berger, B., et al. (2015). Dynamics of Infant Gut Microbiota Are Influenced by Delivery Mode and Gestational Duration and Are Associated with Subsequent Adiposity. mBio, 6(1), e02419–14.

 

B.  Snelheid van gewicht, lengte en vet massa toename tijdens kritiek groeiperiodes zijn bepalend voor de latere lichaam samenstelling.

Deze studie laat zien dat de kritieke periode van gewichtstoename midden kindertijd (3-8 jaar) en puberteit (9-16 jaar) is. Wanneer er hier een duidelijk snellere vet en gewichtstoename is, dan leidt dit tot een hogere vet massa als volwassenen. In de vroege kindertijd is gewicht en vettoename niet van invloed op de vetmassa als volwassenen.

Cheng, G., Bolzenius, K., Joslowski, G., Günther, A. L. B., Kroke, A., Heinrich, J., & Buyken, A. E. (2015). Velocities of weight, height and fat mass gain during potentially critical periods of growth are decisive for adult body composition. European Journal of Clinical Nutrition, 69(2), 262–268. http:/ doi.org/10.1038/ejcn.2014.131

 

Neurologie:
A.  Behandeling van het Ggl. Stellatum verandert de migraine.

Mandato heeft bij 112 patiënten een ganglion stellatum blokkade gegeven met Lidocaine. Het resultaat was een VAS score verandering in migraine pijn van 8 naar 4. Vervolg op deze studie is dat Mandato wil randomiseren en long-term follow-up wil uitvoeren.

Mandato, March 1, 2015, Image-guided treatment shown to break the migraine cycle, Science Daily, Society of Interventional Radiology

 

B.  Hersenactiviteit na vaccinaties bij kinderen tot 1 jaar; indicatie voor pijnbeleving van pasgeborene.

10 kinderen, 5 van 1-2 maanden en 5 van 12 maanden werden met EEG gemeten wat de verandering was bij inoculatie. Duidelijk waarneembaar was dat de nociceptieve prikkel een verandering gaf in het EEG. Er is een duidelijke registreerbare pijnprikkel die verder onderzocht moet worden of dit tot sensitisatie van het CZS leidt.

Verriotis, M., Fabrizi, L., Lee, A., Ledwidge, S., Meek, J., & Fitzgerald, M. (2015). Cortical activity evoked by inoculation needle prick in infants up to one-year old. Pain, 156(2), 222–230. http://doi.org 10.1097/01.j.pain.0000460302.56325.0c

 

Biopsychosocial:
A.  Emotie herkenning door patroon herkenning, het belang van perceptie.

Bij emotie herkenning wordt er onderscheid gemaakt tussen een directe perceptie (bottom-up) o.b.v. een waarneming van b.v een gezichtsexpressie, en een perceptie o.b.v. een top-down perceptie waarbij er een cognitief kader gegeven wordt waarbinnen de waargenomen expressie betekenis gegeven wordt. Bij deze laatste vorm is er sprake van een patroon herkenning waarbij eerdere ervaringen een rol spelen. Om deze reden is voor het interpreteren van de emotionele toestand van de patient het van belang de eigen emotionele kaders te kennen, aangezien deze bepalend zijn voor het interpreteren wat de emotionele toestand is.

Newen, A., Welpinghus, A., & Juckel, G. (2015). Emotion Recognition as Pattern Recognition: The Relevance of Perception. Mind & Language, 30(2), 187–208. http://doi.org/10.1111/mila.12077

 

B.  Tijd is van belang en zo ook de communicatie; prioritiseren van tijd met de patient.
Om tot een betere kwaliteit van zorg te komen raad Moore aan om de normen en waarden van zowel de patient als die van de therapeut aan het begin te onderzoeken. Dit om te kijken of ze bij elkaar aan sluiten of niet. Tijd besteden aan dit proces in het begin van de behandelreeks leidt tot het beter inzetten van behandeling en zelf management.

A.P. Moore, 2015, Time matters and so does communication – Prioritising time with patients. Manual Therapy, 20(2), 227. http://doi.org/10.1016/j.math.2015.03.001

 

C.  De validiteit van de patient perceptie meting – osteopathie (PPM-O).
Deze questionnaire is de eerste die ook de perceptie van de patient t.a.v. de osteopatische principes in de behandeling meeneemt. De questionnaire is gevalideerd middels de Rasch methode.

Mulcahy, J., & Vaughan, B. (2015). Exploring the construct validity of the Patient Perception Measure – Osteopathy (PPM-O) using classical test theory and Rasch analysis. Chiropractic & Manual Therapies, 23(1), 6. http://doi.org/10.1186/s12998-015-0055-x

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853