Welkom

Osteopathie staat steeds vaker positief in de belangstelling. Niet alleen van verwijzers en patiënten, maar ook van beleidsmakers en verzekeraars. Een mooie stimulans voor een groeiende beroepsgroep die het van groot belang acht om het kennisniveau te vergroten en de professie zo goed mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Via onderzoek en het beschikbaar maken van relevante vakliteratuur krijgt de verdere professionalisering van het vak stap voor stap vorm.

Zoeken in de SWOO literatuur

Wekelijks wordt er nieuwe literatuur toegevoegd aan de databank. De literatuur bestaat uit wetenschappelijke publicaties, meningen, columns en andere voor het osteopathievak relevante (nieuws)feiten.

Simple search

In de SWOO databank is alleen een simple search mogelijk. Onder ‘Literatuur’ kunt u zoeken middels zoektermen, auteur, tijdschrift/boek of op jaar. Daarnaast kunt u ook in de gehele collectie kijken, doormiddel van de verschillende mappen te openen onder de zoekoptie.

 

Actueel

Tevredenheidsonderzoek